El bingo, una de les receptes per treballar les capacitats cognitives de la Residència Les Franqueses

Desembre 15, 2017

El bingo és un joc molt popular entre els avis i àvies de la Residència Les Franqueses del Vallès i les partides sempre tenen bona acollida. Coincidint amb festivitats populars, s’organitzen bingos especials, en què també poden participar familiars i amics dels residents, afavorint els vincles socials i les relacions intergeneracionals.

Més enllà, d’oferir una bona estona d’esbarjo, el bingo aporta beneficis diversos a les persones gran que el practiquen. Es tracta d’un joc lúdic d’estimulació cognitiva que combina diferents capacitats, com el raonament, el llenguatge, l’atenció, la reminiscència, l’observació i la discriminació. Com que els jugadors han de mantenir una atenció continuada, també afavoreix la concentració. Però, a més, es treballa la memòria a curt termini, auditiva i de treball, el reconeixement, en identificar els diferents números, i la psicomotricitat fina, en haver de col·locar de manera correcta i adequada les fitxes al cartró. Així mateix, cal destacar que contribueix a la socialització dels jugadors i que es fomenta un ambient de grup i de col·laboració i ajuda entre els participants. Per últim, però no menys important, el bingo provoca emoció i motivació del resident davant de les expectatives de guanyar.

Encara no coneixes la Residència Les Franqueses?Ampliar informació

Deixa un comentari