Com un taller de cuina intergeneracional es converteix en un mitjà terapèutic, a la Residència Vila-seca

Abril 10, 2015

Una nova mostra de la col·laboració i convivència entre generacions amb èxit, la podem trobar a la Residència geriàtrica Vila-seca. En aquest sentit a primers de març, la residència va rebre la visita d'alumnes de cuina amb discapacitat intel·lectual, per duu a terme un taller de cuina juntament amb els residents. Els alumnes, molt encuriosits per un entorn diferent al seu, procedien de l’empresa SERVIESPORT, Serveis per l’Educació, l’Esport y el Lleure S.L. de Tarragona que està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i van passar-s'ho molt bé.

Avis residents i alumnes van passar una entretinguda estona elaborant galetes i la veritat és que a part de que les galetes van sortir molt bones, la interacció que va donar-se entre tots dos grups i l’estona que van compartir, va ser molt positiva i enriquidora. Els avis/àvies que van participar-hi, van mostrar-se més actius durant les activitats del dia a dia i es va incrementar el sentiment d'autoestima pel fet de participar en un projecte amb un objectiu comú.  D'altra banda, pels alumnes, aquesta experiència va suposar un apropament a la realitat, diferent a la del seu entorn immediat, contribuint al desenvolupament de les seves  habilitats socials, afectives i personals. Aquests, a la vegada, van poder posar en pràctica els continguts teòrics que han estat adquirint en la seva formació culinària. Els professionals van aprendre, sens dubte, de totes dues generacions, perquè això d'aprendre, mai s'acaba.


Deixa un comentari