Actualitzacions i ampliació de serveis als centres del Grup Mutuam

Octubre 10, 2017

Grup Mutuam ha remodelat recentment dos dels seus centres amb l’objectiu de millorar i ampliar els seus serveis. D’una banda, l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona s’ha dotat d’un nou vestíbul i un nou box d’infermeria i s’hi han actualitzat deu habitacions. De l’altra, el Centre Assistencial Mutuam la Creueta de Sabadell ha reorientat la seva tipologia de places cap a una oferta mixta de serveis residencials i sociosanitaris. CatSalut ha confiat novament en Mutuam per donar resposta a la demanda creixent d’atenció sociosanitària a la zona del Vallès Occidental i l’ha autoritzat a crear vint places de convalescència i vint-i-sis de llarga estada. Així mateix, s'estan efectuant reformes per adequar les antigues instal·lacions del consultori de primària, per mantenir  una oferta residencial de 13 places d'ús privat.


Deixa un comentari