Situació i reptes del voluntariat a Mutuam

Juny 3, 2015

El Grup Mutuam compta, des de fa alguns anys, amb la col·laboració de persones voluntàries que desenvolupen les seves tasques en els diferents recursos assistencials. A partir de principis de 2013, es va confeccionar un model de Pla de Voluntariat i posteriorment es va fer un estudi per obtenir un diagnòstic de la situació en aquest camp.

La principal conclusió és que l’organització disposa actualment d’uns trenta voluntaris estables que procedeixen de diferents entitats de voluntariat i d’una quinzena més que no estan vinculats a cap i dels quals, Mutuam s’ha encarregat de regular la corresponent documentació. D’altra banda, compta també amb un grup format per persones que acudeixen als centres de manera esporàdica per a celebracions o esdeveniments puntuals.

Les entitats que col·laboren amb Mutuam mitjançant el voluntariat són, entre d’altres, Creu Roja, Càritas, Associació Española Contra el Càncer, Amics de la Gent Gran, Oncolliga i Avismon. Els perfils dels voluntaris són molt diversos, des de persones molt joves fins a persones d’edat avançada, tot està en funció de les tasques a realitzar. Per exemple, a l’Hospital Mutuam Girona, a través de Càritas, hi assisteix un grup de voluntaris i voluntàries d’entre 14 i 16 anys en el marc de l’"Apadrina Un Avi". Es tracta d’un programa en què els joves tenen assignat un avi amb el qual porten a terme un enriquidor intercanvi intergeneracional.

El voluntari no substitueix el professional

Al marge d’aquest programa, les edats dels voluntaris dels centres de Mutuam van des dels 46 als 80 anys, tot depenent del tipus de tasques a desenvolupar. Les més sol·licitades són:

  • Acompanyament en sortides: a fer tràmits, al metge, compres, excursions, sortides esporàdiques i lúdiques.
  • Tasques de lleure terapèutic: fer companyia, jocs, lectures, celebracions, xerrades, activitats especials, jardineria.
  • Serveis a persones amb deteriorament cognitiu: disminució cognitiva per demències, discapacitat intel·lectual, suport en la unitat de psicogeriatria.
  • Acompanyament en situació de final de la vida.

S’ha de ser molt curós a l’hora d’assignar les tasques als voluntaris perquè mai poden ser feines atribuïbles a treballadors, com podrien ser ajudar en els àpats als avis, ajudar en la higiene, etc. S’ha de tenir molt clar que un voluntari mai haurà de substituir a un treballador.

Cal tenir en compte que quan un voluntari entra en qualsevol de les línies de servei és entrevistat per la coordinadora del voluntariat de cada centre/servei. Aquesta persona és qui li fa l’entrevista i li assigna la tasca. Qui té cura del voluntari en fa el seguiment i finalment la corresponent avaluació. Cada voluntari té com a referent el coordinador de cadascun dels centres. Normalment, les persones voluntàries que procedeixen d’altres entitats ja han estat degudament formades per aquestes. Un dels propers objectius que es marca Mutuam és poder impartir formació pròpia, sobretot, a aquelles persones voluntàries particulars que assisteixen als seus centres per oferir la seva col.laboració.

Com ha de ser la persona voluntària?

El voluntari o voluntària ha de ser una persona preparada per compartir el seu temps amb respecte, empatia i paciència. Hi ha persones que, per les seves capacitats, no poden donar un bon servei als altres. Els voluntaris, quan ofereixen la seva col·laboració, porten, explícitament o implícitament, diverses intencions, objectius i perspectives. És molt important tenir-ho en compte des del començament de l'actuació i que el coordinador sigui capaç de discriminar qui és poc adequat per al servei i qui serà eficaç i beneficiós per a tots. Cal plantejar-ho des de l’inici, arribar a un acord i a un compromís sobre la tasca que portarà a terme.

Una vegada ja el voluntari té clar quina serà la seva tasca, l'objectiu principal ha der ser millorar el benestar de la persona atesa, oferint acompanyament, , suport, estimulació,, confiança i empatia, que a la vegada, suposa un valor afegit de solidaritat per al mateix voluntari.

 


Deixa un comentari