Quan és necessari comptar amb un servei d’ajuda domiciliària?

Novembre 6, 2015

La nostra societat viu un procés d’envelliment que podem copsar tan sols amb un cop d’ull al nostre entorn. Això, en paral·lel a l’accentuació d’alguns canvis socials, com la incorporació de la dona al mercat laboral i la valoració del temps lliure, fa que cada cop hi hagi més persones en situació de dependència que no poden comptar amb el suport continu d’un familiar.

Les respostes a aquesta situació són diverses i, segons els països, algunes són més freqüents que d’altres. A les societats mediterrànies, encara hi ha molts avis i àvies que conviuen amb la família, però ni tan sols això, amb les rutines que tots portem, garanteix que estiguin ben atesos. És bastant habitual, doncs, que es recorri als serveis de terceres persones perquè en tinguin cura, ja sigui contractant-les directament o mitjançant una empresa especialitzada.

Si bé és cert que els nostres avis es troben amb més dificultats per portar a terme les activitats quotidianes, això no significa que necessàriament hagin de renunciar a seguir vivint a la seva llar. De vegades, només els cal una mica d’ajut per arribar allà on tot sols no poden. Netejar la casa, fer la compra, preparar els àpats, realitzar tràmits amb l’administració, anar al metge o portar a terme la higiene pròpia poden ser tasques complicades o impossibles per a ells. Aquí és on apareixen els serveis d’ajuda domiciliària, que ofereixen una oferta que s’adapta al tipus de suport que necessita cada persona, des de l’acompanyament en les sortides al carrer a la teleassistència, passant pels serveis professionals de fisioteràpia, podologia o perruqueria.

S’estima que l’extensió de l’atenció en domicili suposaria que només un 5 per cent de les persones grans haguessin d’ingressar en una residència. Pensat per aquells que necessiten ajut però no assistència les 24 hores del dia, aquest tipus de servei ofereix als usuaris i les seves famílies importants avantatges respecte a altres fórmules, com, per exemple, la contractació directa d’un cuidador. Ens referim, sobretot, a la tranquil·litat i la confiança, essencials en l’atenció a les persones i, de manera especial, quan aquesta es porta a terme a la pròpia llar. Això és així perquè l’empresa és la responsable del personal, qui factura el servei i qui en garanteix la seva continuïtat en casos de baixes o vacances dels treballadors o treballadores. Les famílies, doncs, s’obliden de qualsevol problema.

Obrir la porta amb confiança

Aquest tipus de servei permet, també, vèncer les reticències d’algunes famílies i persones grans a deixar-se ajudar i, sobretot, a deixar entrar un "estrany" a casa, sentiments que sovint vénen precedits de males experiències. El fet que hi hagi una empresa darrera del servei no només els dóna més confiança, sinó que els permet canviar de cuidador si no se senten a gust amb el que els ha estat assignat o si la situació es complica i es fa necessari un altre perfil professional per atendre l’usuari.

Grup Mutuam ofereix el servei d’ajuda domiciliària a uns quatre-cents usuaris l’any gràcies a una plantilla de quaranta-cinc professionals. Si teniu algun familiar que vulgui continuar vivint a casa però requereixi d’assistència, podeu trucar al 93 380 09 70 i explicar-nos el cas. Els nostres treballadors socials ho analitzaran i us orientaran respecte al tipus de servei que us convé.

Amb la col·laboració del Servei d'Orientació Social de Grup Mutuam i la coordinadora de Mutuam a Casa, Sonia Gañán.


Deixa un comentari