L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona dona suport al confort emocional en situacions de malaltia crònica

Juliol 23, 2019

El 18 de juny a l'Hospital Sociosanitari Mutuam Girona a la nova aula de formació es va impartir una sessió de dues hores (17- 19h) per a familiars de pacients ingressats en aquest centre i treballar el confort emocional, especialment, dels cuidadors principals. Emmarcada en el “Projecte de l'Escola de Cuidadors” impulsat per "l'Obra Social la Caixa", aquesta tenia per objectiu treballar amb les persones cuidadores i prevenir l’esgotament del cuidador, millorant la seva experiència quan tenen cura d'una persona estimada. Durant la primera part de la sessió es va treballar el “confort emocional” amb una introducció dels processos emocionals existents en situacions de malaltia crònica, detectar-los i gestionar adequadament, tant quan són emocions pròpies o del malalt. També es van compartir experiències i estratègies en situacions de dificultat a l’hora d'afrontar la tasca de cuidar. La segona part es va dedicar a la comunicació, en tant a com comunicar-se amb els nostres familiars en cas de tenir alguna dificultat en la parla, fent èmfasi en la comunicació no verbal. Per acabar es va recordar la importància de que el cuidador principal del familiar, disposi de moments d’esbarjo i cura personal, per continuar cuidant i acompanyant a qui ho necessita.


Deixa un comentari