“La Meva Salut”, una nova plataforma per a millorar l’accés a la informació dels pacients

Maig 21, 2015

El Cat@Salut La Meva Salut és un espai digital segur que permet al ciutadà, mitjançant una identificació digital, accedir a la seva informació personal de salut, podent visualitzar i consultar els actes assistencials més rellevants que hagin tingut lloc en algun dels centres que formin part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT).

La informació ha de ser publicada pels centres a la plataforma per tal que els pacients la puguin visualitzar i consultar. Concretament, ja es pot consultar, pel que fa als centres d'atenció primària on hagin estat atesos, diagnòstics, medicaments prescrits i vacunes (immunitzacions). En relació a l'atenció rebuda a hospitals, informes d'alta d'ingrés, informes d'urgències, informes dels metges i metgesses especialistes. De les proves o intervencions que els hagin fet, informes de laboratori (resultats d'analítiques), informes de diagnòstic per la imatge (radiologia) i informes d'altres proves.

Etapa inicial

El Cat@Salut La Meva Salut està en fase d'evolució. Els centres que formen part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) hi estan introduint les dades i la informació de manera progressiva. En conseqüència, és possible que l’usuari no trobi disponibles totes les dades del seu historial clínic, atès que s'hi aniran incorporant a mesura que siguin facilitades pels centres.

Hi té accés majors d'edad que disposin de tarja sanitària individual
Hi tenen accés els majors d'edat amb tarja sanitària individual

Per garantir la confidencialitat i la seguretat en l'accessibilitat a les dades, només hi tenen accés les persones majors d'edat que disposin de la targeta sanitària individual (TSI) i d'algun sistema d'identificació personal unívoca de la seva identitat. Des de finals de l’any passat, s’està fent una prova pilot a 33 equips d’Atenció Primària per poder accedir a La Meva Salut amb codi d’usuari i paraula de pas (la qual s’obtindrà als centres d’atenció primària), facilitant així l’ús d’aquesta eina ja que encara molta gent (sobretot la gent gran) no disposa d’identificació digital .

Eficiència informativa

Els professionals sanitaris, amb aquesta eina, prèvia acreditació i autorització, poden compartir i consultar la informació de l’historial clínic de les persones que atenen des dels diferents hospitals i centres d’atenció primària. Això permetrà que si el pacient es desplaça i necessita rebre atenció en un centre sanitari que no és el seu, els professionals puguin consultar la seva informació. D’aquesta manera s’evita la innecessària repetició de proves i s’assegura una atenció integrada i més eficient.

Article de Xavier Trelis, Àrea Sanitària de Grup Mutuam


Deixa un comentari