La importància de tenir un bany adaptat per preservar l’autonomia

Octubre 13, 2016

La interacció entre la persona, les seves capacitats i l’entorn és allò que determina el seu grau d’autonomia. Per això, quan algú, per les seves limitacions, no pot portar a terme les activitats de la vida quotidiana, com desplaçar-se, comunicar-se o portar a terme l’autocura personal , de vegades, és necessari modificar allò que l’envolta.

En l’entorn més immediat de la persona, el propi domicili, hi trobem la cambra de bany. Es tracta d’una de les estances que més sovint cal adaptar i introduir-hi productes de suport que ajudin a mantenir l’autonomia de la persona, que disminueixin els riscos i que facilitin la tasca del cuidador o cuidadora. A l’hora de fer-ho, cal tenir present que totes les adaptacions siguin segures, senzilles, progressives, de fàcil manteniment i personalitzades i comptar amb l’assessorament d’un professional.

Primer de tot, és essencial disposar d’un espai sense obstacles que dificultin el pas, de manera que es garanteixi una mobilitat còmoda i sense riscos. A més, s’han d’evitar terres relliscosos i espais amb poca il·luminació. La porta, per la seva banda, hauria de tenir l’amplada necessària per poder passar amb una carrutxa o amb una cadira de rodes i els agafadors col·locats a l’alçada i situació adequades.Dutxar-se amb cadira rodes adaptada

Si al bany hi ha plat de dutxa i la persona no pot mantenir-se dreta o ho fa però amb poca seguretat, caldrà valorar l’ús d’una cadira de dutxa. En canvi, si el que hi ha és banyera, perquè la persona amb poca mobilitat pugui entrar-hi, sortir-ne i rentar-se assegut es pot utilitzar una taula de banyera o un seient giratori. En cas que les dimensions no ho permetin, probablement caldrà recórrer a una reforma i, en aquest cas, el més adient seria fer una dutxa arran del terra. D’aquesta manera, seria possible l’accés amb una cadira de dutxa amb rodes, si fos necessari.

Referent al vàter, s’ha de valorar si cal acoblar-hi una alça i col·locar agafadors que facilitin que la persona pugui asseure-s’hi i aixecar-se amb seguretat. D’altra banda, els diferents mecanismes d’accionament (cisterna, aixetes, etc.) i altres elements annexes (tovalloler, prestatges, etc.) han de ser accessibles, fàcils d’utilitzar i tenir com a objectiu que la persona pugui ser el més autònoma possible. Els diferents objectes quotidians de la cambra de bany, com la pinta, l’esponja o el pot del gel també han de ser fàcils d’utilitzar. Això vol dir, per exemple, una pinta i/o raspall amb mànec llarg o una esponja amb mànec corb, llarg i engruixit.

Sempre hi ha l’adaptació i el producte de suport més adient per a cada persona. Cal buscar, però, un bon assessorament per trobar la millor solució.

Objectes de bany adaptats

Amb la col·laboració de la Ortopèdia Gracare


No items found

Deixa un comentari