Fisioteràpia per mantenir l’autonomia funcional

Setembre 8, 2022

La fisioteràpia té un paper molt important en la preservació de la qualitat de vida quan envellim. En el cas de les persones grans que viuen en residències o que són usuàries de centres de dia, una intervenció adequada per part de professionals d’aquesta disciplina pot ajudar-les a mantenir i, fins i tot, millorar l’autonomia i l’autosuficiència física, fet que alhora repercuteix positivament en la seva autopercepció i en la confiança en elles mateixes. Els centres i residències per a gent gran del Grup Mutuam disposen de fisioterapeutes que organitzen activitats grupals però també exercicis individuals a partir de les avaluacions i seguiment que fan de cada persona usuària.

La fisioteràpia en gent gran té una funció rehabilitadora però també de prevenció de possibles problemes de salut i discapacitats. El dolor, l’osteoporosi o la fragilitat, molt freqüents en aquesta etapa de la vida, poden afectar la coordinació o la força en les extremitats. Això pot suposar que a la persona li costi posar-se dreta i, per tant, que no pugui portar a terme sola activitats tan bàsiques com anar sola al lavabo. Òbviament, aquesta situació té un gran impacte en la seva socialització, privacitat i autoestima. Per aquest motiu, per als i les fisioterapeutes que desenvolupem la nostra tasca en residències i centres de dia del Grup Mutuam l’autonomia funcional, que es refereix al que podem fer a nivell motriu, amb l’aparell musculoesquelètic, és l’objectiu fonamental.

Abordatge a mida

Quan arriba un nou usuari o usuària, se li fa una avaluació inicial i se li planifiquen uns objectius, dels quals se’n farà un seguiment continuat. Com que ens centrem en el manteniment de l'autonomia en les activitats de la vida diària, ens focalitzem, sobretot, en la mobilització, la força i les seqüències de moviments. A l’hora de posar-se drets, per exemple, si no tenen prou força no podran fer-ho però si realitzen una mala seqüència, com posar els peus massa endavant o no inclinar bé el tronc, es desequilibraran i tampoc ho aconseguiran. Com a fisioterapeutes, treballem sobretot amb exercicis actius per tal que les persones usuàries moguin les extremitats superiors, inferiors i el tronc. Els fem caminar amb diferents patrons i utilitzem materials per millorar la psicomotricitat, com pilotes, cilindres de gomaespuma i thera bands.

A la Residència Jaume Nualart, les persones que hi viuen solen anar en grups al gimnàs però cadascú fa uns exercicis de fisioteràpia adaptats a les seves característiques, necessitats i objectius. En el cas dels usuaris i usuàries del Centre de dia, com que el perfil és més homogeni, sí que es fan classes en grup, que tenen un gran èxit de participació. Quan, tot i fer les sessions de fisioteràpia, algunes persones continuen tenint dificultats per portar a terme les activitats del dia a dia, conjuntament amb la terapeuta ocupacional, se’ls ofereixen petits estris i ajudes tècniques -com barres o mitges baranes per al llit, per exemple- que els puguin ajudar.

Comprendre'n el sentit

La majoria de persones valoren molt poder fer les activitats de la via diària de forma autònoma i, per tant, són receptives als exercicis que plantegem, però també n’hi que prefereixen que se’ls ajudi més, tot i preservar cert nivell d’autonomia, o d’altres a qui els costa molt trobar els ànims per fer-los. Per això és molt important tenir en compte la motivació. Quan fem els exercicis procurem explicar-los l'aplicació pràctica de cada moviment en el seu dia a dia, ja que entendre'n el sentit augmenta la motivació. Per exemple, quan fan un exercici d'aixecar els braços els recordem que això ho apliquen quan es pentinen o es renten la cara.

Fisioteràpia Jaume NualartEn el cas de les persones amb demència avançada, les estratègies han de ser diferents. Per exemple, els demanem que mobilitzin un objecte per tal que treballin un moviment determinat. Als que no volen fer fisioteràpia perquè prefereixen que els facin les activitats bàsiques altres persones, que són pocs, se’ls ha d’explicar que és més pràctic i enriquidor fer-les un mateix, que rebran l’ajuda que necessitin però que si estan actius treballant l’aparell múscul esquelètic tindran menys dolor i se sentiran millor.

Estratègies d'activació

Com en la resta d’àmbits, l’Atenció Centrada en la Persona s’ha de tenir en compte a l’hora de planificar les intervencions des de la fisioteràpia. S’ha de conèixer molt bé la persona i s'han de fer equilibris entre les preferències que expressa i el que com a experts sabem que li convé. Encara que algú no vulgui fer res, sabem que el moviment alleujarà el seu dolor i que, si és capaç de fer-se una cosa per si mateix, no haurà d'esperar que algú altre estigui disponible per fer-s'ho. Per tant, se sentirà millor. Alhora, hi ha persones que estan més desganades, però no és tant perquè no vulguin fer els exercicis, sinó perquè tenen alguna preocupació de tipus personal o es troben en un episodi depressiu.

A la Residència Jaume Nualart, els fisioterapeutes portem a terme la nostra feina conjuntament amb altres professionals de l'equip, especialment amb la terapeuta ocupacional, amb qui ens coordinem per valorar què treballa cadascú i establir un calendari. En canvi, quan hi ha usuaris o usuàries desmotivats, qui hi intervé és la psicòloga, que els entrevista per saber si hi ha factors emocionals darrera i veure què s’hi pot fer. Per exemple, és possible que una persona no vulgui anar al gimnàs però en canvi sí que es motivi per anar al jardí a regar les plantes. Així aconseguim que s'activi i faci uns moviments determinats tenint un estil de vida actiu. Es tracta, doncs, de buscar estratègies també per a aquelles persones a qui els costa més, amb l'ACP sempre en ment.

Sergio Ortega

Fisioterapeuta

Residència i Centre de Dia Jaume Nualart


No items found

Deixa un comentari