Finalitza l’activitat de Cirurgia Menor Ambulatòria a Mutuam

Febrer 19, 2018

D'acord amb la Direcció del Servei Català, i a proposta de la Gerència del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), el passat 2 de febrer es va donar per finalitzada totalment l'activitat professional vinculada a la cirurgia menor ambulatòria (CMA) del Grup Mutuam. Aquesta activitat mèdico-quirúrgica es remuntava al conveni establert, en el seu moment, entre l'entitat Montepio Textil de Malalties, avui Grup Mutuam, i l'Institut Català de la Salut, subscrit en data 16 de novembre de 1988 i renovat tàcitament, any a any, fins el 1993. A partir d'aquest any és el CatSalut qui va regular aquesta col·laboració en l'àmbit de les prestacions sanitàries, amb l'acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut  de 27 de gener de 1993.

Amb la Reordenació dels Serveis d'Atenció Primària de Mutuam, iniciats l'any 2008 d'acord amb la Direcció del Servei Català de la Salut, i finalitzats a desembre de 2015, amb el cessament de tota l'activitat assistencial ambulatòria, tant sols romangué d'aquell àmbit lligat a l'Atenció Primària, l'activitat de cirurgia menor ambulatòria del nostre Consultori situat al carrer Matanzas del barri del Congrés. Fins a 3.114 intervencions quirúrgiques a l'any s'han vingut realitzant aquests darrers dos exercicis, bàsicament procedents majoritàriament de les llistes d'espera quirúrgiques d'hospitals de Barcelona i de l'àmbit metropolità. A partir d'ara aquesta activitat, fins ara excedent de les llistes d'espera quirúrgica dels centres hospitalaris de referència, s'hauran d'assumir i reprogramar adequadament per part del CSB.

Val a dir que l'equip de professionals de CmA de Mutuam, coordinat per la Sra. Pepa Romero, directora Tècnica d'Infermeria del Grup, va finalitzar l'activitat programada tot just la setmana abans d'aquest darrer Nadal  i fins divendres passat l'equip professional format per la DUI  Sra. Mercedes Bautista, la Sra. Nati Bonjorn administrativa de la unitat i els cirurgians Drs. Fuertes i Asfour, han organitzat l'inventari del material i el tancament definitiu de les instal·lacions.


Deixa un comentari