Programa Final de Vida i Soledat: acompanyament des de la comunitat

Novembre 25, 2022

La treballadora social Cristina Páez va impartir una de les sessions clíniques que la Fundació Mutuam Conviure ofereix regularment a professionals del Grup Mutuam amb l'objectiu d'afavorir l'actualització de coneixements. La ponent va explicar el Programa Final de Vida i Soledat, del qual és responsable.

El Programa Final de Vida i Soledat està gestionat per l'EAPS Mutuam Barcelona des de l’any 2017 i impulsat per Fundació 'la Caixa'. Està integrat en un marc de 44 programes més a tot l'Estat i té com a objectiu detectar i atendre persones amb vulnerabilitat social i amb un intens sentiment de soledat. Fent nostra la definició de l'Observatori de la Soledat de Barcelona, entenem aquest sentiment com una experiència subjectiva resultat de la coincidència o discrepància entre la quantitat i qualitat de les relacions socials d'un o una mateixa i allò que considera òptim o ideal.

El programa té dos objectius principals: l'acompanyament i atenció directe i la sensibilització comunitària. L'acompanyament se centra en els col·lectius de persones soles i amb malalties avançades, posant a la seva disposició una persona voluntària. La tasca del nostre programa aquí és la de seleccionar, formar i fer un seguiment del voluntari o voluntària que porta a terme els acompanyaments, amb un enfocament especialitzat. Això ho implementem a tots els equipaments sanitaris i socials de La Salut, un barri del districte de Gràcia.

El segon objectiu és el d'establir xarxes i comunicació entre les diferents entitats del barri i, en alguns casos, de la resta del districte per tal de sensibilitzar la comunitat sobre qüestions com l'envelliment, la soledat o les pèrdues emocionals. A més d'això, també pretenem fer incidència política en la millora de les polítiques públiques locals, mitjançant la participació en el Pla Comunitari de La Salut.

Identificació des del terreny

Pel que fa al primer objectiu del programa, la detecció de les persones que necessiten acompanyament, tant per situació de soledat no desitjada com de final de vida, es fa tant des dels diferents dispositius que ja les atenen, com des de les entitats col·laboradores. De fet, el teixit veïnal té molta importància en aquest barri marcat per una orografia complexa. Totes les entitats deriven els casos detectats a la responsable del programa i ella en fa l’acció corresponent.

Així doncs, nosaltres connectem, d'una banda, persones amb temps i amb ganes de cuidar-se omplint buits que es poden crear en diferents etapes de la vida i, de l'altra, persones grans que se senten soles i que volen millorar la seva qualitat de vida. Les campanyes de captació de persones per fer de voluntàries es fan mitjançant les xarxes socials del Grup Mutuam i de la Fundació 'la Caixa', a partir de les presentacions que fem a entitats del districte, a través dels convenis de col·laboració amb les entitats i, sobretot, acollint la iniciativa pròpia.

Acompanyament diferenciat

Els àmbits d'actuació del programa són els hospitals, les residències geriàtriques i els domicilis. A l'hospital, l'acompanyament té a veure amb la soledat no desitjada i busca oferir a la persona usuària un suport emocional, així com fer-li més amable l'estada i permetre-li una connexió amb l'exterior. En el cas de l’Hospital d’Atenció Intermèdia Mutuam Güell, també dinamitzem activitats en l'hospital de dia a partir dels convenis que hem signat amb la Biblioteca Jaume Fuster.

Àmbits d'actuació Programa Final de Vida i Soledat
Àmbits d'actuació Programa Final de Vida i Soledat.

Pel que fa al voluntariat en domicili, si alguna cosa el caracteritza és la prudència i el respecte màxim a la confidencialitat. En aquests casos, serveix per acompanyar en processos de final de vida, per oferir un respir a la família o persona cuidadora habitual i per generar un espai de benestar emocional.

Per últim, a les residències, l'objectiu del voluntariat és acompanyar persones que se senten soles. A causa de la pandèmia, moltes d'elles han estat força temps sense poder sortir i això és una manera d'oferir-los espais de relació i significatius. En aquest àmbit, la tasca d’acompanyament es caracteritza per la relació de vincle que s’estableix, que, a diferència dels altres àmbits, pot ser de llarga durada.

Formació especialitzada

Des del programa oferim al voluntariat tres eines formatives diferents: les supervisions; les càpsules formatives; i la participació en webinars propis o externs que poden complementar els seus coneixements. Les supervisions, que són mensuals i en format en línia, les fa la responsable del programa i són un espai en què recollim els aspectes emocionals que impacten a la persona voluntària a l'hora de fer la intervenció i/o si es detecta alguna necessitat no coberta per part de la persona acompanyada.

Les càpsules, en canvi, estan elaborades amb tot l'equip EAPS i integren un Pla de Formació que no es dirigeix només al voluntariat propi sinó que està obert a qualsevol persona voluntària que vulgui millorar els seus coneixements en els aspectes que abordem. En aquest sentit, cal assenyalar que hi ha diferents aspectes que ens especialitzen per abordar el final de vida i soledat i que ens diferencien d’altres entitats que atenen la vellesa. Entre aquests, la formació continuada, l'acompanyament individualitzat que fem de la persona voluntària i dels casos que atenen, la capacitat de generar empatia i que la persona voluntària estigui lliure de judici i la capacitat de detectar necessitats no cobertes dels pacients. Així mateix, l'entrenament per mantenir una relació de confiança i d'una elevada confidencialitat, l'autocura mitjançant la formació i la supervisió o el diàleg que algunes de les persones voluntàries poden tenir amb la família.

Intervenció en xarxa

L'altra gran bloc del Programa Final de Vida i Soledat és el de la sensibilització comunitària. En aquest àmbit, la nostra intervenció la fem, d'una banda, detectant sinergies entre les entitats del barri i analitzant-ne les necessitats, escoltant les demandes que expressa la població i els professionals de les entitats i alineant objectius d'intervenció comunitària. De l'altra, detectem limitacions estructurals (hi ha entitats que no tenen com a objectiu la intervenció comunitària i professionals que no saben intervenir en la comunitat per aconseguir una transformació social) i temporals (onades de COVID, disminució de l'interès en la intervenció comunitària, baixes laborals...).

Entitats col·laboradores del Programa Final de Vida i Soledat
Entitats col·laboradores del Programa Final de Vida i Soledat

Així doncs, podem afirmar que amb les entitats treballem en xarxa, una xarxa teixida lentament, amb cura i sense forats per on se'ns pugui escapar algú, una qüestió essencial en les intervencions comunitàries. El programa col·labora amb tres tipologies d'entitats. Les cuidadores, que són aquelles que atenen les persones usuàries en el seu servei, les receptores, que són qui les rep, i les col·laboradores. Entre les primeres, hi ha els EAPS i l'Hospital d'Atenció Intermèdia Mutuam Güell. També forma part d’aquesta xarxa el PADES Gràcia, qué és alhora entitat cuidadora i receptora.

Confiança i proximitat

El treball en xarxa es caracteritza per ser molt al detall i proper a les entitats del barri i del districte. Durant el 2021, vam presentar de nou el programa a totes les entitats socials, sanitàries i comunitàries de la Salut. L'objectiu és crear-hi relacions de confiança i de generositat, anant amb cura amb les susceptibilitats i certes pors que generen aquestes iniciatives quan irrompen en la comunitat. A partir de la detecció de les necessitats i mancances de les diferents entitats i de la gent gran sola amb malalties avançades, dissenyem estratègies per donar-hi resposta.

Les dades de 2021 reflecteixen que el gruix de la nostra tasca l'hem desenvolupat a l'HAI Mutuam Güell, tot i que també hem treballat a la Residència Molí - Via Favència i amb alguns pocs casos del PADES Gràcia. Pel que fa al voluntariat, 15 persones van col·laborar el 2021 amb el programa, de les quals 11 eren dones i 4 homes. Vam fer un total de 2.300 acompanyaments a 509 usuàries noves i 101 de prevalents. Pel que fa a la formació, el voluntariat va rebre 10 sessions de supervisió i 7 formatives.

No vull acabar aquesta presentació del programa sense assenyalar que l'objectiu final del que fem és, fent servir paraules del filòsof Francesc Torralba, "deixar de tabulitzar temes com la mort, l'envelliment i les pèrdues emocionals i crear comunitats més adultes i madures".

Cristina Páez

Responsable Programa Final de Vida i Soledat i Voluntariat EAPS

Grup Mutuam


No items found

Deixa un comentari