Els Tallers de la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral al sociosanitari de Girona es consoliden

Març 28, 2017

La Unitat de Valoració Geriàtrica Integral (UVGI) de Girona és un recurs de la xarxa sanitària pública que es va crear a finals del 2015 amb l’objectiu fonamental de col·laborar en el diagnòstic, seguiment i tractament de les principals síndromes geriàtriques. Aquesta unitat permet aprofundir en les síndromes geriàtriques dels pacients derivats a través del seu metge, la seva infermera o la treballadora social, des de diferents àrees bàsiques de Girona.

Al llarg del 2016, la Unitat va crear, desenvolupar i posar en marxa uns tallers específics terapèutics per a geriatria, que es desenvolupen dins l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona. Aquests tallers estan focalitzats sobretot en les següents síndromes geriàtriques: disfàgia, incontinència urinària, dolor crònic i risc de caigudes. Són tallers dirigits als pacients de la unitat, valorats pels professionals de la UVGI, que els fan amb les seves famílies. Cada sessió té una durada d’entre una hora i una hora i mitja i es fan entre quatre i sis sessions (en total la duració és d’un mes o un mes i mig).

Els tallers són didàctics i pretenen aportar al pacient formació sanitària bàsica sobre la síndrome geriàtrica que l’afecta, així com donar als cuidadors pautes de prevenció de complicacions, possibles hàbits o conductes a evitar i hàbits de vida saludables. Són participatius, centrats en les persones i intenten fomentar la presa de decisions compartides i interdisciplinaris (amb la col·laboració i participació dels diferents professionals de la unitat). L’equip de la UVGI és qui consensua, confecciona i qui imparteix aquests tallers, amb l’ajuda puntual de diferents professionals del sociosanitari. Donada la bona acceptació d’aquests, durant el 2017 se seguiran portant a terme i s’ampliaran segons la casuística observada i les opinions dels propis pacients. En aquest sentit, enguany es durà a terme un taller-xerrada sobre la sexualitat en gent gran a partir de la prova pilot que vam fer el 2016 i que va tenir molta acceptació.

Els resultats obtinguts per aquests tallers són molt favorables. En molts casos han permès millorar la qualitat de vida que havia empitjorat a causa de les diferents síndromes geriàtriques. Així ho reflecteixen les paraules d’un dels participants: “m’ha ajudat molt a entendre que m’he fet gran i que no és que no pugui fer coses, sinó que les he de fer de forma diferent...”.


Deixa un comentari