Els problemes més habituals en la pell envellida

Novembre 21, 2017

El dermatòleg Ramón Torné va impartir una sessió clínica a Mutuam Güell amb l’objectiu de contribuir a posar el dia els coneixements de metges i metgesses de família sobre les dermatosis més freqüents entre la gent gran.  

Els problemes a la pell són habituals en les persones d’edat avançada, més propenses a patir-ne que altres segments de població. Tanmateix, cal diferenciar el que és l’envelliment cutani del que són les dermatosis. El primer és conseqüència d’una combinació de la programació genètica i de la seva interacció amb factors exògens, ambientals i psico-socials. Algunes de les característiques de la pell senil són la disminució del seu gruix i de la funció termoreguladora, el tacte sec i aspre, la laxitud i la presència d’alteracions unguials i arrugues. També és molt freqüent l’aparició dels signes del fotoenvelliment. Causat per l’exposició solar crònica, aquest es manifesta en arrugues, hiperpigmentació, lentígens solars, laxitud, atròfia cutània, dilatacions vasculars i pèrdua de brillantor.

A banda del procés d’envelliment, amb el pas dels anys, van apareixent més problemes a la pell. Entre aquests, cal destacar, per la possible gravetat i per la prevalença, els tumorals. En el grup dels benignes, trobem les queratosis seborreiques, els fibromes tous, els hemangiomes senils, les hiperplàsies sebàcies i alguns lentígens solars. Tots ells són patologies estètiques i es tracten en molts casos amb làser CO2.

El diagnòstic, quan abans, millor

Pel que fa als tumors malignes, cal assenyalar que, amb un diagnòstic precoç, la majoria són curables i que la diversitat de tractaments és més gran. En aquest grup, hi ha el carcinoma basocel·lular, que trobem més freqüentment en les zones fotoexposades i que es pot presentar com a tumoració perlada amb capil·lars, com a placa eritematosa plana, com a tumoració pigmentada o com a ulceració progressiva. A partir d’una biòpsia i en funció de l’anàlisi patològica, s’escull el tractament, que pot ser amb cirurgia convencional o de Mohs o bé amb immunomoduladors. Una altra tumoració maligna és el carcinoma escatós, que també apareix més freqüentment a les zones exposades al sol i que és més perillós quan ho fa a les mucoses. Es pot presentar clínicament com a plaques crostoses blanques-rosades, tumoracions eritemato-crostoses, ulceracions o tumoracions vermelloses infiltrades, i el seu tractament pot ser amb làser, cirurgia, immunomoduladors tòpics o radioteràpia, segons les característiques de la patologia i del pacient.

El melanoma és també un tumor maligne, en aquest cas, originat al melanòcit i amb un gran potencial metastàtic si creix en profunditat. Per detectar-lo és important portar a terme exploracions de la pell, les mucoses i les zones acrals, i la dermatoscòpia esdevé de gran ajuda en el diagnòstic. El tractament del melanoma és sempre quirúrgic i s’extirpa la lesió completa. D’altra banda, la queratoacantoma, que sol tenir aspecte de cràter amb queratina, és un tumor reactiu que apareix predominantment a la cara i sovint després d’un traumatisme. Tot i la baixa incidència, cal també assenyalar entre els tumors malignes el fibroxancoma, ja que afecta específicament persones d’entre 60 i 80 anys. Apareix molt freqüentment al cap, com un canvi de color de la pell, i creix en pocs mesos. El tractament és quirúrgic.

Higiene i hidratació, claus en la protecció

Més enllà dels tumorals, hi ha altres problemes de la pell que tenen una incidència més accentuada en la població gran. La majoria estan derivades de la sequedat o xerosi, produïda per la disminució de l’activitat de les glàndules sebàcies i ecrines i que sol ser més visible en el terç distal de cames i braços. La pruïja, que és una sensació desagradable a la pell que indueix a gratar-se, pot ser conseqüència de la xerosi, tot i que també pot estar causada per l’estrès, per reaccions a medicaments o per diverses patologies. Els èczemes també són molt freqüents entre les persones d’edat avançada, sobretot a l’hivern, i afecten més a les cames.

Com a recomanació general a la gent gran per evitar problemes de pell, cal assenyalar la importància de la higiene diària i de l’ús de cremes hidratants, especialment durant els mesos de fred. Així mateix, és fonamental l’ús de protectors solars i que, davant de qualsevol anomalia, visitin el metge de capçalera.


Deixa un comentari