El PIAI, una eina clau per una òptima assistència dels residents

Maig 12, 2016

En el marc de l’Atenció Centrada en la Persona, quan una persona gran ingressa en una residència adquireix una especial rellevància un instrument com el Pla Individualitzat d’Atenció Integral (PIAI). Aquest recull les valoracions dels professionals, informació sobre la persona i els objectius i propostes que configuraran el full de ruta per atendre les seves necessitats i donar-li suport en el projecte de vida.

El PIAI l’elabora un equip professional interdisciplinari de la residència on ingressa la persona conjuntament i de forma consensuada amb aquesta, sempre que estigui capacitada per participar-hi. En cas que no ho estigui, es demana la col·laboració d’un familiar o amic referent. A cadascun dels professionals que formen part de l’equip avaluador, els correspon una funció d’acord amb el seu perfil i funcions. Així, el terapeuta ocupacional valora el resident, per exemple, mitjançant les escales de mobilitat, el psicòleg utilitza instruments com les escales de demència, els infermers analitzen la medicació que pren i el treballadors socials en confeccionen la història de vida. Per a l’elaboració d’aquesta, és imprescindible conèixer les preferències i els hàbits de la persona gran, ja sigui preguntant-li a ella o a algú del seu entorn. Es tracta d’una eina dinàmica, que recull informació al llarg de tota l’estada del resident i que esdevé clau per acompanyar-la en el seu projecte de vida.

PIAI i l'atenció centrada en la personaEl resultat de tot això és una radiografia de com veu l’equip professional al resident. A partir d’aquí, s’estableixen uns objectius i unes recomanacions, que han de ser preferiblement pactats amb la persona, per tal que millori o preservi la seva qualitat de vida. El PIAI hauria d’incorporar, no només el disseny del pla, sinó també el desplegament dels recursos que facin efectiu aquest projecte de vida. A més, l’organització hauria de ser prou dinàmica i flexible per adaptar-se a les particularitats de la persona.

Actualització permanent

El document que recull aquesta informació ha d’estar a disposició de tots els professionals del centre, ja que es tracta del seu pla d’atenció i vida, però n’hi ha d’haver un en concret que sigui el de referència, el que l’acompanyi en el seu dia a dia i li doni suport en el procés d’adaptació a la seva "nova llar". Més enllà del disseny del PIAI en el moment d’ingrés, cal fer un seguiment regular del compliment dels objectius i una revisió cada any o abans si cal, en cas que es produeixi un canvi significatiu en la persona. En definitiva, ha de ser una eina flexible i actualitzada, que posi sempre la persona en el centre de l’atenció i que la involucri amb la finalitat última de respectar qui ha estat abans d’ingressar a la residència i qui vol continuar sent.

Amb la col·laboració de Carolina Ferrero, Àrea Residencial i Atenció Domiciliària de Grup Mutuam

 


Deixa un comentari