El PIAI en l’entorn residencial: oportunitats i reptes de posar la persona al centre

Abril 27, 2017

En el marc de les sessions clíniques que la Fundació Mutuam Conviure organitza periòdicament per a professionals de l'àmbit sociosanitari, Isabel de la Fuente, neuropsicòloga del Centre Assistencial Mutuam Collserola, Carolina Ferrero, adjunta de l'Àrea Residencial, Marisa Garcia, directora de la Residència Rubí, i Silvia Mirete, directora de la Residència Vila-seca, van parlar sobre l'aplicació del PIAI en l'entorn residencial.

Als centres de Mutuam, fer un Pla d’atenció des del paradigma de l’Atenció Centrada en la Persona ha esdevingut una eina fonamental perquè aquesta pugui exercir el seu dret d’autonomia en la continuïtat del seu projecte de vida. A nivell legal, els principis en què es fonamenta aquest model estan recollits en diferents textos tant d’àmbit estatal com internacional.

La introducció del PIAI Centrat en la Persona en l’entorn residencial ha suposat un canvi de visió pel que fa a l’atenció a l’usuari. Així, la persona, els seus desitjos i esperances se situen en el centre del programa assistencial. Deixa de ser una mera receptora de les accions i es responsabilitza del procés, decideix com es desenvolupa i qui s’hi implica. La persona és l’experta i els professionals participen amb ella i amb aquells que l’atenen en un procés en què es consensuen les decisions. Gràcies a la introducció d’aquesta visió, s’aconsegueix una major implicació de la persona, perquè coneix la utilitat del pla d’atenció. A més, augmenta la seva percepció de control sobre allò que l’afecta, així com la seva relació amb l’equip i la seva qualitat de vida.

Un procés amb moltes veus implicades

Quan un usuari ingressa en una residència, i després d’explicar-li què és el PIAI i quines opcions té per participar-hi, un equip de professionals interdisciplinari en fa una valoració que té en compte la seva història de vida (valors, creences i hàbits), les capacitats físiques i cognitives, l’estat de salut i emocional i el seu entorn social. A partir d’aquí, i conjuntament amb ell (o els seus familiars, si ell no té competència per fer-ho), es consensuen els objectius del PIAI, que han d’estar centrats en el seu projecte de vida. Així mateix, es defineixen qui seran les seves figures de referència, és a dir, els professionals que estaran més a prop de l’usuari, faran el seguiment de l’assoliment dels objectius pactats i transmetran la informació a la resta de l’equip. L’avaluació periòdica dels resultats de les actuacions i les participacions permet mantenir o variar els objectius i activitats planificats.

L’aplicació d’aquest model de PIAI en l’àmbit residencial té, doncs, beneficis inqüestionables per a la persona. Tanmateix, els principis en què es basa fan emergir reptes importants per als professionals que se’n cuiden. Deixar de parlar de dependència en l’atenció per fer-ho d’autonomia de la persona suposa que haguem d’afrontar situacions com que aquest es negui a rebre un tractament, que haguem d’acceptar que decideixi la seva dieta i que sigui partícip del seu pla de cures o que haguem de respectar les seves últimes voluntats.

És per tot això que Grup Mutuam seguirà treballant en el desenvolupament i millora contínua d’aquest model d’atenció, des del convenciment que l’única forma d’atendre a les persones és considerar-les el centre d’atenció  i empoderar-les per seguir desenvolupant el seu projecte de vida.


Deixa un comentari