El paper dels Grups d’Ajuda Mútua quan ingressem un familiar en una residència assistida

Juliol 14, 2016

Els Grups d’Ajuda Mútua (GAM) estan formats per persones que es reuneixen per parlar i afrontar algun problema o fet que fins al moment els era desconegut però que ha passat a formar part de la seva realitat. Es tracta d’espais de suport mutu, de descàrrega emocional, d'orientació i d’aportació personal.

Els grups poden estar constituïts tant per les persones afectades per un mateix problema com pels seus familiars o cuidadors i n’existeixen de formats i temàtiques molt diverses. Així, les reunions poden girar entorn d’una malaltia crònica, d’un problema de comportament personal o d’una qüestió psicosocial, entre d’altres. Sovint, en els GAM es comparteixen les vivències al voltant d’un tema que la societat tendeix a ignorar o aïllar. Entre aquests darrers, es troba, per exemple, la situació derivada de l’ingrés d’una persona propera en una residencia geriàtrica. Aquesta realitat no només repercuteix i condiciona el dia a dia sinó que pot generar dubtes sobre com s’ha de procedir, dilemes i angoixes per no saber si s’actua correctament, discussions a casa i a la família derivades de la presa de decisions difícils que s’han d’assumir, etc.

Els Grups d'Ajuda Mútua vinculats a les residències assistides es preocupen dels perquès d’aquestes situacions, de la incomprensió de la societat i de la no acceptació de l’actual realitat vital, que la persona estimada ara viu al centre. El grup, sobretot, vol ocupar-se del malestar que senten les famílies i les persones properes, abordar els seus dubtes i escoltar les seves angoixes, així com aprendre de les reflexions, experiències i propostes que suggereixen.

Cadascú pot explicar el seu punt de vista, com es veuen afectats els sentiments propis, com repercuteix l’ingrés en la seva vida diària, com gestiona les emocions que se'n generen... Alhora, els participants escolten i aprenen de l'altre i de com viu la seva situació. Qui pot aconsellar i comprendre millor que una persona que ha viscut (o viu) una situació similar a la que un mateix viu?

Compartir opinions i pensaments, sentir les pròpies experiències, escoltar la dels altres... es tracta, podríem dir, de buidar-se per omplir-se de nou. Sovint el que necessiten les persones és expressar-se, sentir-se compreses i escoltades per un grup d’iguals que no jutgen les decisions preses, sinó que ofereixen suport, escolta i orientació. Descobrir que hi ha persones que comparteixen les mateixes angoixes, pensaments i preocupacions que un té pot resultar molt alliberador.

Si voleu més informació sobre els GAM, podeu consultar les pàgines següents:

Amb la col·laboració d'Albert González, psicòleg del Centre Residencial Mutuam La Creueta (Sabadell)


Deixa un comentari