El paper del Centres de Dia en el món de la dependència

Novembre 10, 2016

En els darrers anys, els països avançats han vist com l’esperança de vida de la població augmentava, fenomen que propicia que les persones grans tinguin cada cop més pes en la societat. Això fa que sorgeixin nous reptes, com el de donar una resposta a les seves necessitats socialment creant serveis específics que s’adaptin a les seves característiques, o com el de facilitar que els futurs usuaris d’aquests serveis o els seus familiars puguin escollir entre diferents opcions. Per exemple, que puguin decidir entre romandre al domicili, ser usuaris d’un centre de dia o bé ingressar en una residència de gent gran.

Si preguntem directament als nostres grans què volen, la gran majoria ens respondran que quedar-se a casa, però aquesta opció no sempre és possible. Tradicionalment, la dona era qui s’encarregava de la casa i de les persones grans de la família, però, amb la seva incorporació en el món laboral, la situació ha canviat.

Que és un centre de dia?

El centre de dia és un servei d’acolliment diürn que complementa l’atenció de l’entorn familiar amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social dels usuaris. Els centres públics estan orientats a persones a partir de seixanta-cinc anys i en situació de dependència. En ells, es treballa per facilitar a la persona atesa la continuïtat de les seves condicions de vida i el manteniment de les seves capacitats. Els centres compten amb un equip pluri-disciplinar de professionals especialitzats (director/a, responsable higiènic sanitari, fisioterapeuta, gerocultor/a, treballador/a social, educador/a social, terapeuta ocupacional i psicòleg/a) que es preocupen de garantir el que es coneix com una Atenció Centrada en la Persona. Amb aquest model es té en compte la persona com un tot. Així, no només es cobreixen les seves necessitats assistencials, sinó que també es tenen en compte els seus desitjos, aplicant-se els principis d’integritat i personalització i potenciant-se que l’usuari continuï prenent les seves decisions. Cada usuari té, doncs, un projecte de vida propi.

Beneficis dels centres de dia

L'hort més ben cuidat
L'hort més ben cuidat

Per als futurs usuaris, els centres, que són unitats de convivència de poques places (de 16-30 persones), són una bona opció per no estar sols, per socialitzar-se. Alhora, els ofereixen la possibilitat de mantenir-se actius, ja que s’hi porten a terme activitats al matí i a la tarda, cada cop més dinàmiques, s’hi celebren totes les festes, s'organitzen activitats (moltes de caire intergeneracional) i es programen excursions, sovint amb altres entitats del barri o ciutat, etc. La seva vida quotidiana transcorre en un entorn segur i sense barreres arquitectòniques i amb el suport d’un equip de professionals. Als centres, també els ajuden en el manteniment de la higiene personal. I tot això es produeix sense que els usuaris hagin de renunciar a l’entorn familiar.

D’altra banda, els beneficis per a les famílies tenen a veure sobretot amb la disponibilitat de més temps per als cuidadors de les persones grans, que els permetrà atendre les seves obligacions laborals, parentals o de qualsevol altra índole.

El moment de les decisions

Els professionals d’aquest àmbit recomanen, en general, que l’entrada d’una persona gran en un centre de dia es tracti amb la família de forma oberta i que ella pugui opinar. Si es vol tramitar l’accés a un recurs públic d’acord amb la llei de dependència, quan abans s’iniciï el procés, millor, ja que la burocràcia pot comportar demores i, així, quan convingui a nivell familiar, hi haurà un gran tret avançat.

Triar un centre no és una tasca fàcil. Implica dedicar temps a visitar-ne alguns, tenint en compte aspectes com les recomanacions, la proximitat al domicili o els horaris. En aquest sentit, les treballadores socials poden orientar les famílies i oferir-los informació, com les valoracions o les llistes d’espera que tenen. A més, els centres solen tenir les portes obertes per a les persones que vulguin apropar-s’hi a conèixer-los i descobrir si són la llar més adequada per a elles o per a una persona estimada.

Amb la col·laboració de Silvia Pérez, directora tècnica de centres de dia de Grup Mutuam, Creu de Barberà, Sabadell Centre i Torreromeu

Dóna una ullada als centres de dia de Grup MutuamAmpliar informació

 


Deixa un comentari