Consideracions en els tractaments amb citostàtics orals

Juny 21, 2016

Les diferents opcions de tractament sistèmic per a patologies neoplàsiques s’ha basat tradicionalment en l'administració intravenosa de fàrmacs. En els últims anys el tractament es realitza cada vegada més a domicili, gràcies a l’avanç en tractaments amb quimioteràpia oral (tant en processos neoplàsics com de malalties autoimmunes) i es preveu que s’incrementi en el futur. No obstant això, l’administració parenteral i la quimioteràpia oral no són necessàriament excloents entre si.

Tot i els avantatges que suposa pel pacient la teràpia oral, l'administració per via intravenosa en l'àmbit hospitalari permet un monitoratge multidisciplinar i més estricte del procés. L'ús de citostàtics per via oral en el domicili és més susceptible d'errors de dosificació i falta de comprensió del tractament per part del pacient o el seu cuidador, el que pot contribuir a un increment de la incidència d'efectes adversos, interaccions o pèrdua d’eficàcia del tractament, amb el risc que puguin passar desapercebuts.

El maneig segur de la quimioteràpia oral exigeix ​​la col·laboració de professionals sanitaris de diferents nivells assistencials. És imprescindible comprendre les instruccions especials d’aquests agents, fer doble o triple comprovació de la dosi abans d’administrar, conèixer el nombre de cicles i la durada, assegurar la correcta administració del medicament respecte els àpats i les possibles interaccions amb altres aliments, revisar la resta de medicació o suplements que rep el pacient i seguir les instruccions especials per a l’eliminació de restes del medicament.

Com a mesures importants d'ús generals dels citostàtics orals per a la correcta utilització d’aquests fàrmacs (excloent els casos en que el pacient sigui inclòs en un assaig clínic en que cal seguir les instruccions de l’assaig), s’han elaborat les següents recomanacions:

Maneig d'efectes adversos dels citostàtics orals

Nombrosos efectes adversos provocats per la quimioteràpia oral són el resultat de la seva activitat tant sobre les cèl·lules sanes com sobre les cèl·lules neoplàsiques. Els efectes adversos dels nous agents orals difereixen, en moltes ocasions, de la toxicitat habitual de la quimioteràpia tradicional.

Interaccions dels citostàtics orals

Els citostàtics orals s'associen a interaccions amb altres fàrmacs, aliments i plantes medicinals, que poden tant reduir significativament l’eficàcia dels mateixos com generar danys importants en els pacients. És de gran importància, conèixer aquestes interaccions i tenir-les en compte a l'hora d’administrar o prendre el medicament (dejú o amb àpats...), de realitzar canvis en els tractaments farmacològics d'aquests pacients o quan es percebin toxicitats no esperades.

Administració de quimioteràpia oral

 1. Consideracions a tenir en compte:
 2. Manipular el menys possible els comprimits o càpsules.
 3. Rentar-se les mans abans i després de manipular la medicació.
 4. Extreure els comprimits o càpsules de l'envàs immediatament abans de l'administració.
 5. Mantenir sempre el mateix horari d'administració.
 6. Els comprimits o càpsules s'han d'empassar sencers amb un got d'aigua, sense mastegar, xuclar ni dissoldre a la boca. Si es produeix contacte amb la pell o les mucoses, rentar la zona amb aigua abundant.
 7. Si el pacient té problemes de deglució, consultar la possibilitat d'elaborar una dispersió o una dissolució, o la existència de formes orals que s'adaptin millor a les seves necessitats.
 8. Si s'indica dissoldre els comprimits o el contingut de les càpsules en aigua o un altre líquid, fer-ho sempre en el mateix got de vidre i usar aquest got únicament per a aquest fi.
 9. Si la manipulació dels medicaments la realitza el cuidador del pacient utilitzant sempre guants i rentant-se les mans abans i després de l'administració.
 10. Preparar el medicament lluny de les àrees d'alimentació o de preparació d'aliments.
 11. Assegurar la seva correcta manipulació o eliminació. Mai s'han de rebutjar pel bany.

Restes corporals després de la quimioteràpia

 • El pacient pot utilitzar el lavabo com de costum. No hi ha cap investigació que doni suport a la doble descàrrega del WC, per evitar el contacte accidental (encara que això pot ser suggerit per certs medicaments).
 • Utilització de guants per la neteja o l'eliminació de residus d'un urinari o inodor.
 • Les cuidadores embarassades no han de manipular les excretes corporals del pacient
 • Sempre utilitzar guants d'un sol ús en manipular roba de llit o roba que s'han embrutat amb residus.
 • Els articles bruts que ponguin contenir restes de citostàtic, s'han de mantenir i rentar per separat de la resta de la roba.

Enllaços sobre informació general citostàtics orals

Amb la col·laboració de Marta Hernández Hernández, farmacèutica dels Equips EAR de Grup Mutuam


Deixa un comentari