Beneficis de la fisioteràpia per cuidar l’esquena de la gent gran

Gener 22, 2016

La fisioteràpia la va definir l’OMS l’any 1958 com "l'art i la ciència del tractament per mitjà de l'exercici terapèutic, la calor, el fred, la llum, l’aigua, el massatge i l’electricitat". Potser el massatge és el mitjà més conegut per tothom, però els fisioterapeutes fan servir altres agents físics per intentar resoldre els problemes de salut dels pacients.

En els darrers anys, la figura del fisioterapeuta és més coneguda, sobretot pel seu rol en el món de l’esport. El seu paper, però, és molt més ampli, ja que poden tractar diferents patologies, com les respiratòries o les dels músculs i articulacions, així com problemes motrius. En aquests casos l’objectiu és mantenir les capacitats físiques tan bé com es pugui o bé que tot torni a funcionar com ho havia fet abans.

La fisioteràpia té un paper fonamental en l’àmbit de la prevenció, i això resulta especialment rellevant quan parlem de gent gran. La vellesa no és cap malaltia, és una etapa de la vida i, per tant, és possible arribar-hi amb un bon estat de salut si la persona ha cuidat una mica la seva alimentació i la seva forma física. L’exercici és una bona manera de fer prevenció i el fisioterapeuta ha d’adaptar-lo a les capacitats de cada persona, tenint en compte l’edat, el pes, el sexe, les patologies que ha tingut o té, la mobilitat o les capacitats cardiopulmonars.

Un dels problemes més habituals és el mal d’esquena. Tot i que a priori pugui semblar propi de la gent gran, el cert és que té una gran incidència en la població en general, ja que l’esquena és una part del cos on trobem molts ossos, músculs i lligaments treballant alhora. Podem dir que és el pal de paller del nostre cos.

Contractures com a font de dolor

Les vèrtebres estan apilades unes a sobre de les altres i entremig de cadascuna hi ha un "coixí" anomenat disc intervertebral que serveix per esmorteir els moviments que fem i perquè les vèrtebres es puguin moure amb més facilitat. Aquests discos estan formats en gran part per aigua i quan fem un moviment es contrauen de manera coordinada. Sovint tenim mal d’esquena perquè s’ha produït una contractura d’aquests músculs, és a dir, han perdut elasticitat i s’han tornat més durs. La causa pot ser que els haguem fet servir massa o d’una manera incorrecta i la solució al dolor és fer repòs, evitar postures incorrectes i, de vegades, prendre algun medicament prescrit pel metge, com els antiinflamatoris. Un tractament de fisioteràpia també ajuda molt a desfer aquestes contractures i a tornar aquests músculs al seu estat natural, mitjançant calor per estovar aquests músculs, amb un massatge terapèutic o amb corrents elèctriques per relaxar la musculatura.

Hi ha altres mals d’esquena derivats de patologies més serioses, com les desviacions de la columna (escoliosis) o les hèrnies discals, en què el disc s’ha gastat molt i les vèrtebres estan tan juntes que acaben pinçant un nervi de l’esquena i provocant lumbàlgia. En aquests casos, el dolor ja no és només muscular, sinó que també es produeix un dolor molt agut, en forma de punxada, que sovint se’n va darrera de la cama. En aquests casos, el tractament ha der ser vigilat per un metge especialista, que determinarà quines son les vèrtebres que causen el problema i el tractament més adient. Actualment, les tècniques quirúrgiques per resoldre aquests problemes han millorat molt, cada cop són menys invasives i més efectives.

Recomanacions preventives

Per evitar aquests mals d’esquena és important fer exercici diari -per exemple, caminar una estona-, evitar males postures, no carregar pesos, dormir en un matalàs adequat a cada persona o tenir una bona alimentació i beure aigua suficient per estar ben hidratats.

També és molt recomanable fer alguns exercicis senzills a casa per mantenir aquests músculs en bon estat, tonificats i elàstics. El fisioterapeuta s’encarregarà de donar una pauta de quins són els millors per a cadascú i de quina és la freqüència adient. Sota la seva supervisió, s’aniran adaptant per tal que l’esquena estigui cada cop millor preparada.

Amb la col.laboració d'Oriol Alargé i Manel Gómez, directors de Tecnofisio

 


Deixa un comentari