Atenció emocional, social i espiritual a les residències de gent gran

Octubre 19, 2021

Fa més de sis anys que Mutuam Girona va formar el seu equip EAPS (Equip d'Atenció Psicosocial). Els equips EAPS formen part del programa impulsat per l'Obra Social La Caixa i el suport de la Direcció Científica de l'ICO (Institut Català d'Oncologia). L'objectiu d'aquests equips és el de donar atenció psicològica, emocional, social i espiritual a persones amb malalties avançades i als seus familiars. Els professionals que integren els EAPS són psicòlegs formats en l'àmbit de les cures pal·liatives i final de vida. <en concret, les psicòlogues que formen part de l'equip EAPS Mutuam Girona estan ubicades en diferents recursos sanitaris de la xarxa de Salut Pública: Hospital Josep Trueta, Hospital de Santa Caterina (IAS), HSS de Mutuam Girona i CSS La República.

Des dels EPAS, entenem que per millorar el benestar de les persones que estan en aquesta situació cal també cuidar els seus éssers estimats. D'aquesta manera, l'atenció psicològica no se centra només en el pacient sinó també en el benestar psicoemocional dels seus cuidadors i familiars. Així, els equips EAPS, també ofereixen continuïtat assistencial als familiars planyents en el seu procés de dol. Considerem que el benestar de la persona a final de vida engloba tant l'esfera privada i familiar com els professionals que l'atenen. Aquest programa EAPS es complementa, dons, amb suport psicoemocional als professionals, donant informació, formació i suport adequat.

Amb el pas del temps, la demanda assistencial s'ha vist incrementada substancialment degut a l'envelliment de la població i a la visibilitat creixent del recurs integrat en altres recursos sanitaris. D'aquesta manera, si bé en un primer moment la població diana era persones amb malaltia avançada i final de vida (oncològics o no), el perfil de pacient s'ha anat ampliant progressivament a MACA (Pacient amb malaltia crònica avançada) i PCC (Pacient crònic complex).

Arran de la pandèmia COVID-19 s'ha detectat una gran necessitat d'atenció psicològica, emocional, social i espiritual en l'àmbit assistencial. Efectivament, aquesta crítica situació ha posat de manifest les mancances en els centres residencials pel que fa a atenció especialitzada a final de vida.

Les residències per a gent gran han estat molt afectades per la pandèmia de la COVID-19, provocant que les persones que hi viuen hagin patit situacions molt virulentes, extremadament doloroses i en alguns casos de solitud no desitjada. Els residents d'aquest recurs, majoritàriament són molt grans (mitjana d’edat de 85 anys), i es troben en situació de fragilitat i de malaltia complexa o avançada, i amb risc d’exclusió important, malgrat viure a la residència.

És per això que des de l'equip EAPS de Mutuam Girona estem participant en l’ampliació del programa EAPS de Fundació la Caixa a residències de gent gran. Aquest programa contempla endinsar-nos en l'àmbit residencial acompanyant i donant suport a les persones que hi viuen, als seus familiars i també a l'equip assistencial que hi treballa, sempre en col·laboració amb els psicòlegs i les direccions dels centres, que són qui més coneixen la realitat de tots ells.
El programa es va engegar a Girona el juny d'enguany amb la incorporació d'una psicòloga sanitària experta en psicooncologia i cures pal·liatives, i amb una ampla experiència tant en l'àmbit hospitalari i sociosanitari com en l'àmbit residencial.

S'ha escollit quatre residències de les comarques gironines (El Gironès i la Selva) de titularitat concertada i/o col·laboradora i non profit. S'està a l'espera d'un contacte institucional a escala del DTASF per a la incorporació d'una cinquena residència, aquesta de titularitat pública.
Tres mesos després de la implementació del servei, la psicòloga de l'EAPS ja està en ple rendiment per a donar atenció psicològica als residents que ho sol·licitin o bé que tinguin els criteris que abans s'ha esmentat i que s'han consensuat amb les residències.

El programa EAPS residències gaudeix de l'aval de més de deu anys d'experiència de les seves professionals, en contínua formació, actualització i investigació com a suport a la seva activitat assistencial. Però realment el puntal del programa és la combinació d'aquesta experiència amb un servei completament personalitzat, ajustat tant a les característiques particulars de cada residència com a l'atenció individualitzada i que habitualment oferim als usuaris. El programa ja ha arrencat, amb la il·lusió d'un nou projecte que serveixi per millorar la qualitat de vida de les persones. Encarem el futur, malgrat la incertesa de l'evolució covid19 que ens fa prendre totes les precaucions possibles, amb la seguretat que l'EAPS Residències serà de gran ajuda a moltes persones que es troben en situació de vulnerabilitat i fragilitat emocional.

Núria Tortós Serras, Psicooncòloga - Psicòloga de cures pal·liatives, EAPS Residències


Deixa un comentari