Amb música, vivim millor

Febrer 4, 2016

La musicoteràpia és l’aplicació de la música amb finalitats terapèutiques o preventives per ajudar en la millora del benestar físic, mental i emocional. És complementària, mai substitutòria, en el tractament de malalties, i ha d’estar realitzada per un professional qualificat.

L’ésser humà sempre ha estat conscient dels beneficis de la música, com ho demostra el fet que, des de l’antigor, s’hagin cantat cançons als nadons per tal que s’adormin o que melodies i sons formessin part dels rituals per guarir els malalts que feien servir curanderos i bruixots. Van ser els grecs, però, els que van començar a donar-li uns fonaments científics i, encara avui, es tracta d’una tècnica en desenvolupament.

Els avantatges de la musicoteràpia són múltiples i qualsevol persona pot participar en una sessió, independentment de les seves habilitats musicals. Entre els seus beneficis en l’àmbit social i emocional, es pot destacar que facilita la comunicació i les relacions interpersonals, afavoreix la relaxació, millora l’estat d’ànim i fomenta la creativitat i la disposició al canvi. Pel que fa als beneficis en aspectes cognitius i físics, millora la coordinació, les habilitats verbals i l’aprenentatge de conductes, entre d’altres.

Gràcies a tots aquests beneficis, la musicoteràpia té aplicacions per al tractament d’un gran ventall de malalties i problemàtiques. El fet que cada cop es tingui més en compte el vessant emocional i no només el físic a l’hora de fer front als trastorns de salut, contribueix a la seva extensió. Així, el metge estableix quins són els objectius per al pacient i el musicoterapeuta s’encarrega de buscar les tècniques per treballar-los.

La teràpia musical s’està fent servir, per exemple, en l’educació especial amb persones amb autisme o síndrome de Down o en els tractaments de pacients amb desequilibris del sistema nerviós, com ansietat, fòbies, estrès, depressió, esquizofrènia, trastorns de tipus obsessivocompulsiu, trastorns alimentaris, addiccions, etc. Pel que fa a les persones grans, resulta interessant per tractar aspectes com la memòria, la concentració, la coordinació motora, la millora de la mobilitat i l’expressió verbal. Per això, cada vegada hi ha més residències i centres per a gent gran que ofereixen sessions de teràpia musical adaptades.

Benestar emocional

Un dels camps on s'està aplicant la musicoteràpia és el de les persones que pateixen Alzheimer, amb qui mitjançant la música es treballen diferents aspectes. Permet, per exemple, conèixer millor la persona, descobrint la seva Història de Vida, quines cançons li porten bons records, l’emocionen, l’alegren, la fan riure... També ajuda a capacitar-les, tot i les seves limitacions: que puguin gaudir d'activitats significatives per elles. D’altra banda, és una tècnica útil per buscar el benestar de la persona en situacions d'angoixa, de tristesa o d'inquietud, ja que està estudiat que la música els provoca un efecte tranquil·litzador i pot reduir el seu patiment.

Cal tenir en compte que pot contribuir a millorar la salut, perquè va lligada al ball, al moviment... Així, sempre i quan sigui possible, es pot induir i acompanyar l'activitat física amb la música, aprofitant els beneficis de les dues eines. Les persones milloren el seu equilibri, fortalesa i mobilitat, tant dels membres superiors com inferiors, i és una activitat que es pot dur a terme fins i tot amb persones que estan en cadires de rodes o enllitades.

Pràctica creativa i diversa

Existeixen molts tipus de sessions de musicoteràpia, depenent de les necessitats del pacient. Tant poden ser de forma individual com col·lectiva, però les segones són més habituals, ja que la relació amb els altres és beneficiosa en la majoria dels casos. Un tipus d’exercici pot ser el que consisteix en la improvisació per part dels pacients, encara que no sàpiguen música, tocant un instrument. Una variant d’aquest seria el que consisteix a cantar o tocar els instruments de manera improvisada, però intentant crear una harmonia amb la resta del grup. Un altre pot basar-se en la realització de moviments improvisats a partir de l’escolta de música. Relaxar-se, respirar i posar la ment en blanc és també una activitat habitual en les sessions de musicoteràpia. Aquests són només uns exemples d’exercicis bàsics, però cada terapeuta pot utilitzar la seva creativitat per crear-ne de nous tenint en compte les necessitats dels pacients.

Amb la col·laboració de l'equip tècnic del Centre Residencial Mutuam Manresa


Deixa un comentari