Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

Contacta amb nosaltres  
×

Com et podem ajudar?

Tots els camps són obligatoris

Hospitals de dia

Una atenció integral sense ingrés

Per a les persones que no requereixen un ingrés hospitalari convencional, però que necessiten tractaments com cures d’infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, psicoestimulació, orientació a la realitat, teràpia recreativa o que se’ls subministrin certs tipus de medicaments, Grup Mutuam disposa de 41 places concertades amb el CatSalut ubicades als dos hospitals de dia integrats en els seus hospitals sociosanitaris.

Barcelona, és un hospital de dia psicogeriàtric on s’assisteixen persones amb deteriorament cognitiu o demències amb l’objectiu d’aconseguir la seva estabilització física, emocional i social.

Girona, és un hospital de dia rehabilitador on l’objectiu és que la persona recuperi la seva autonomia funcional i/o cognitiva tan aviat com sigui possible.

Preguntes freqüents

Com que és un recurs concertat amb el CatSalut, els criteris d’accés són els que marquen els circuits establerts i la persona ha de ser derivada des del CAP.

La durada de l’ingrés està relacionada amb la unitat a la qual la persona ha de romandre i està marcada sobretot pels objectius terapèutics a assolir. Un cop aquests estiguin assolits, la persona és alta del recurs i la treballadora social l’informarà de quins altres recursos disposa.

Poden venir acompanyats per un familiar i/o persona referent i ser recollits després. També poden venir amb el transport col·lectiu. En aquest últim cas, la treballadora social informarà de les dades de l’empresa de transport que és qui es posarà d’acord amb el pacient i la família de les condicions econòmiques.

L’hospital de dia té un copagament estipulat pel CatSalut i pel departament d’Afers Socials i Família. La treballadora social l’informarà del copagament segons els barems establerts.

Es recomana que els pacients vinguin en horari de 9 a 17 hores per poder fer les activitats rehabilitadores, d’estimulació cognitiva i de socialització programades. Els horaris es pacten amb la treballadora social i poden adaptar-se a necessitats dels familiars del pacient.

L’hospital de dia és un recurs disponible de dilluns a divendres. El nombre de dies que hi vagi la persona dependrà de les seves necessitats terapèutiques.

Sí, perquè el dinar forma part de la seva teràpia. Els àpats estan supervisats per la infermera i l’auxiliar.

S’ha de trucar al centre i avisar a la infermera o auxiliar. Es recomana fer-ho abans de les 10 del matí.

Seguint els horaris establerts i que facilita la treballadora social a l’ingrés. Es pot trucar també per telèfon a l’hospital per parlar amb els professionals.