902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Hospitals Sociosanitaris

MUTUAM té concertades amb el CatSalut 253 places sociosanitàries en dos Hospitals Sociosanitaris i 53 places sociosanitàries concertades, en 2 centres assistencials del Grup Mutuam: 35 places a la Residència Vila-seca , 18 al Centre Residencial Mutuam Collserola i 46 al Centre Assistencial Mutuam La Creueta.

Els hospitals sociosanitaris són un recurs d’hospitalització de la xarxa sociosanitària pública. En ells s'atén a malalts crònics complexos o convalescents que precisen unes atencions especialitzades i personalitzades. La seva estructura, el personal que hi treballa i els serveis que s’ofereixen estan orientats a garantir l’atenció integral del pacient, des d’una perspectiva mèdica, psicològica i social.

En els Centres Mutuam Güell i Mutuam Girona hi ha les següents unitats d’assistència sociosanitària:

 • Unitat de llarga estada
  Adreçada a persones amb malalties o processos crònics que els causen diferents graus de dependència i que necessiten recursos tècnics i/o professionals que no es poden donar al domicili o en una residència assistida.

  Quan en aquesta unitat cal atendre un volum important de persones afectades per demències avançades o trastorns cognitius crònics es crea una unitat diferenciada de psicogeriatria, amb característiques específiques.

 • Unitat de convalescència
  Adreçada a persones que han de restablir capacitats funcionals que els hagin quedat afectades totalment o parcialment després d’haver patit un procés quirúrgic, traumatològic o mèdic per diferents patologies, prèviament tractat en fase aguda.

 • Unitat de Cures Pal·liatives
  Adreçada a persones que es troben en el procés de final de la vida. Controlar els símptomes, oferir confort al malalt i donar-l’hi el suport emocional que ell i a la seva família necessiten per afrontar aquesta situació són els objectius de la unitat.
Preguntes freqüents

/

Qui pot anar als centres sociosanitaris Mutuam Güell i Mutuam Girona?

Com que són centres concertat amb el Catsalut, els criteris d’accés són els que marquen els circuits establerts i ha de ser derivat des de l’hospital, des del CAP o pels PADES.

Quant temps estarà ingressat el meu familiar?

La durada de l’ingrés està relacionada amb la unitat en què la persona ha de romandre. En qualsevol cas, un centre sociosanitari no és una residència per substituir la pròpia llar. Les persones que hi ingressen ho fan per uns motius sanitaris i socials determinats. Quan els objectius s’assoleixen o els terminis d’estada s’esgoten, es dóna l’alta al pacient. Quan arriba aquest moment, la treballadora social sempre podrà orientar-vos sobre altres recursos que pugueu necessitar.

Quan puc venir a visitar-lo?

La recomanació és que les visites es facin de 10:00 a 20:00 i que es respectin els horaris dels tractaments que hagin de seguir els pacients.

Puc quedar-me a dormir?

El centre no està dotat perquè els familiars es quedin a dormir. Les habitacions, individuals o dobles, estan equipades pensant en el confort del pacient. El mobiliari no té un llit supletori perquè l’acompanyant del malalt hi faci nit. En les ocasions que sigui de menester fer una vetlla i l’equip assistencial en doni el vistiplau, la persona que es quedi podrà fer ús de les butaques que hi ha.

Què he de portar, quan ingressi?

De casa, només cal dur els articles d’higiene personal. Si creu necessari portar la medicació, l’haurà de fer a mans del metge o de la infermera de planta.
Recomanem que no es quedi al centre cap objecte de valor, com ara targetes de crèdit, joies o diners, ja que el centre mai no se’n farà responsable.
També desaconsellem que es porti menjar de fora. La dieta que segueix el pacient durant l’estada al centre forma part del tractament.

Pujar