902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

UVGI

Unitat de valoració geriàtrica integral.

La UVGI és un recurs de la xarxa sanitària pública, gestionat per Mutuam que dona suport especialitzat  als pacients geriàtrics de l'atenció primària. Formada per un equip de professionals, metge gerontòleg, infermera geriàtrica, neuropsicòloga i treballadora social, atén a persones grans que per motius de prevenció, fragilitat, alteracions cognitives, els hi cal una avaluació global exhaustiva del seu estat de salut.

Objectius de la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral

 • Donar suport especialitzat a l’Atenció Primària i col·laborar amb els serveis d’atenció especialitzats i sociosanitaris, per tractar les principals síndromes geriàtriques.
 • Mantenir al màxim l’autonomia de les persones grans des d’una perspectiva física psíquica i social, retardant la institucionalització en una residència geriàtrica i evitant la hospitalització.
 • Prevenir, abordar i avaluar situacions de fragilitat i proposar, si ho necessita, la re-ubicació cap a un recurs assistencial més adequat.
 • Col·laborar en la formació dels professionals que hi treballen, així com fomentar la recerca clínica, social i biològica

Com treballem?

 • Fem una valoració bio-psico-social de la persona i identifiquem els problemes.
 • Elaborem un informe amb un programa d’intervencions individualitzat preventiu i terapèutic
 • Fem seguiment del pacient a mig llarg termini d’acord al programa, amb revaloracions periòdiques.
 • Mantenim sempre la coordinació amb el metge responsable del pacient.

Col.laborem amb:

 • L'Atenció Primària: amb l'avaluació i suport a les principals síndromes geriàtriques, grau de dependència, caigudes, disfàgia, incontinència urinària i trastorns cognitius entre d'altres, com la detecció de possibles maltractaments o abusos.
 • Les famílies: informació i orientació dels recursos de la xarxa social, residències geriàtriques, centres de dia, Serveis d'ajuda en el domicili i fins i tot amb una proposta d’activitats d'oci, lleure i tallers de memòria, entre els més destacats.

Com puc ser atès per la UVGI?

 • Qualsevol metge d’atenció primària o metge especialista de la xarxa sanitària pública de Catalunya, pot derivar el pacient a la UVGI.
 • Cal fer la sol·licitud de derivació a la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral.
 • Per poder ser atès cal que el pacient porti la seva targeta sanitària individual.

Dades de contacte

UVGI Barcelona

Ausias Marc, 39
08010 Barcelona
T 93 245 00 25

 

UVGI Girona

Avinguda de França, 64-66
17007 Girona
T 97 217 18 19

Preguntes Freqüents

/

Qui pot visitar-se a la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral?

Aquelles persones grans que per motius de prevenció, fragilitat, alteracions cognitives, entre d'altres precsien una avaluació global i exhaustiva del seu estat de salut.

Què he de fer per demanar que la UVGI visiti el meu familiar?

Anar al metge de capçalera del familiar i explicar-li la situació. Aquest, farà la derivació i sol·licitud pertinent, facilitant també el telèfon de programació de visites.

Què em faran a la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral?

A través de entrevistes i exploracions (examen físic i proves tests), diferents professionals sanitaris valoren tots els aspectes des salut del pacient i emeten un informe clínic per al metge de capçalera. Fan seguiment del pacient a mig-llarg termini d'acord el programa amb revisions periòdiques, mantenint sempre la coordinació amb el metge responsable del pacient.

Poden tractar-se de la incontinència urinària tant homes com dones?

En principi sí, tot depenent del tipus d’incontinència que es tracti.

Pujar