902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Centres de Dia per a gent gran

El Centre de Dia és un recurs residencial per a gent gran que malgrat viu en el seu domicili, necessita de supervisió, estimulació diària, relacions socials i acompanyament. El Grup Mutuam disposa d'una xarxa de 18 centres de dia per a gent gran, alguns d'ells ubicats dins les 9 residències assistides que gestiona el Grup.

Centres de dia Mutuam

Quines millores aporta un centre de dia a una persona gran?

  • L’usuari incrementa la percepció del seu benestar físic, emocional, cognitiu i social.
  • Prevenció de l’envelliment i millora de la seva qualitat de vida.
  • Manteniment dels vincles familiars i personals.
  • Es potencia l’estimulació amb activitats adequades a cada persona i necessitats.
  • Millora de la qualitat de vida de la família amb la tranquil·litat de que estan en mans d’un equip professional, expert en gent gran.
  • Atenció multidisciplinària del usuari: metge, infermeria, auxiliar, psicòloga, fisioterapeuta, animadora sociocultural, treballadora social i psiquiatre.

Quines activitats terapèutiques es duen a terme en un centre de dia?

Estimulació cognitiva, fisioteràpia grupal i individual, psicomotricitat, taller de manualitats, taller de conversa i lectura, musicoteràpia, taller de cuina, historia de vida, sortides i excursions, entre d'altres.

Què haig de fer per ingressar al meu familiar a un centre de dia?

Si es tracta d'un centre públic, cal tramitar prèviament la llei de dependència i tenir la resolució de grau. Amb la resolució els serveis socials del vostre municipi us lliurarà la documentació per triar centre. En cas d'un centre de dia privat, cal sol·licitar plaça al centre de dia i presentar un informe mèdic actualitzat, amb les patologies que pateix i la medicació que pren.

Quines despeses he de preveure?

En funció de si el centre de dia és públic o privat les despeses seran diferents. Els centres de dia privats, ofereixen diferents tipus d’estades amb preus diferents. Recomanem consultar cada cas, en funció de cada necessitat.

He de dur al centre la medicació que pren?

Sí. El centre es responsabilitzarà de donar-l’hi, segons les pautes mèdiques, però no de comprar-l’hi.

Qui portarà el meu familiar al centre?

És responsabilitat de la família portar l’usuari al centre.  Hi ha centres de dia que disposen de servei de transport adaptat, però no tots en tenen. En qualsevol cas, el transport adaptat no és un servei inclòs a la quota del centre de dia.

L’horari d’entrada i de sortida és fixe?

Habitualment els centres de dia funcionen de les 8h del matí a les 18h de la tarda, però hi ha diferencies entre uns i altres, i poden pactar-se hores d’entrada i sortida.ELS CENTRES DE DIA DEL GRUP MUTUAM
Barcelona ciutat

Centre de Dia Collserola
Places  privades

Passeig de la Vall d’Hebron, 159 08035 Barcelona

T  93 361 39 00 - 93 380 09 70


Centre de Dia Verdum (DG de Protecció Social)

Viladrosa, 86
08042 Barcelona
T  93 276 59 95 - 93 380 09 70


Centre de Dia Font Florida (DG de Protecció Social)

Carrer de la Font Florida, 98
08004 Barcelona
T 93 432 80 46 - 93 380 09 70


Centre de Dia Espanya Industrial (DG de Protecció Social)

Muntades, 35
08014 Barcelona
T  93 332 17 71 - 93 380 09 70


Centre de Dia Enric Casanova (DG de Protecció Social)

Pablo Iglesias, 8, 1er. Pis
08016 Barcelona
T 93 359 50 61 - 93 380 09 70


Centre de Dia Mercat del Guinardó (DG de Protecció Social)

Oblit, 29
08041 Barcelona
T  93 689 27 40 - 93 380 09 70

Centre de Dia Molí-Via Favencia(DG de Protecció Social)

Molí, 67
08016 Barcelona
T  93 276 90 17 - 93 380 09 70


Barcelonès

Centre de Dia Nova Lloreda (DG de Protecció Social)

Avinguda Catalunya, s/n 08917 Badalona
T  93 383 01 57 - 93 380 09 70


Baix Llobregat

Centre de Dia Jaume Nualart (DG de Protecció Social)

Anoia, 8-14 08940 Cornellà de Llobregat 
T 93 471 01 60 - 93 380 09 70


Vallès Occidental

Centre de Dia Sant Cugat del Vallès (DG de Protecció Social)

Carrer Santa Rosa, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T 93 589 16 38 - 93 380 09 70 


Centre de Dia Primer de Maig (DG de Protecció Social)

Lepant, 31
08191 Rubí
T 93 507 80 99 - 93 380 09 70


Centre de Dia La Creueta. Places privades

Plaça de les vaques, s/n
08202 Sabadell
T 93 745 11 64 - 93 380 09 70


Centre de Dia Torre Romeu (DG de Protecció Social)

Anoia, 18
08202 Sabadell
T  93 726 25 37 - 93 380 09 70


Centre de Dia Sabadell centre (DG de Protecció Social)

Sant Josep, 22
08202 Sabadell
T 93 725 46 22 - 93 380 09 70


Centre de Dia Creu de Barberà (DG de Protecció Social)

Salvat Papasseit, 65
08204 Sabadell
T  93 712 37 67 - 93 380 09 70 


Vallès Oriental

Centre de Dia Les Franqueses
Places Privades

Sant Josep, 29
08520 Les Franqueses del Vallès
T  93 840 59 90 - 93 380 09 70


Gironès

Centre de Dia Onyar (DG de Protecció Social)

Dr. J. Ametller i Vinyes, 54-56
17003 Girona
T 972 41 17 33 - 93 380 09 70


Tarragonès

Centre de Dia Vila-seca
Places públiques i privades

Requet de Fèlix, 35
43480 Vila-Seca
T  977 39 58 25 - 93 380 09 70


Bages

Centre de Dia Mutuam Manresa
Places privades

Era de l'Huguet, 8 
08241 Manresa
T  93 873 24 12 - 93 380 09 70