902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Centres de Dia per a gent gran

El Centre de Dia és un recurs residencial per a gent gran que malgrat viu en el seu domicili, necessita de supervisió, estimulació diària, relacions socials i acompanyament. El Grup Mutuam disposa d'una xarxa de 18 centres de dia per a gent gran, alguns d'ells ubicats dins les 9 residències assistides que gestiona el Grup.

Centres de dia Mutuam

Quines millores aporta un centre de dia a una persona gran?

  • L’usuari incrementa la percepció del seu benestar físic, emocional, cognitiu i social.
  • Prevenció de l’envelliment i millora de la seva qualitat de vida.
  • Manteniment dels vincles familiars i personals.
  • Es potencia l’estimulació amb activitats adequades a cada persona i necessitats.
  • Millora de la qualitat de vida de la família amb la tranquil·litat de que estan en mans d’un equip professional, expert en gent gran.
  • Atenció multidisciplinària del usuari: metge, infermeria, auxiliar, psicòloga, fisioterapeuta, animadora sociocultural, treballadora social i psiquiatre.

Quines activitats terapèutiques es duen a terme en un centre de dia?

Estimulació cognitiva, fisioteràpia grupal i individual, psicomotricitat, taller de manualitats, taller de conversa i lectura, musicoteràpia, taller de cuina, historia de vida, sortides i excursions, entre d'altres.

Què haig de fer per ingressar al meu familiar a un centre de dia?

Si es tracta d'un centre públic, cal tramitar prèviament la llei de dependència i tenir la resolució de grau. Amb la resolució els serveis socials del vostre municipi us lliurarà la documentació per triar centre. En cas d'un centre de dia privat, cal sol·licitar plaça al centre de dia i presentar un informe mèdic actualitzat, amb les patologies que pateix i la medicació que pren.

Quines despeses he de preveure?

En funció de si el centre de dia és públic o privat les despeses seran diferents. Els centres de dia privats, ofereixen diferents tipus d’estades amb preus diferents. Recomanem consultar cada cas, en funció de cada necessitat.

He de dur al centre la medicació que pren?

Sí. El centre es responsabilitzarà de donar-l’hi, segons les pautes mèdiques, però no de comprar-l’hi.

Qui portarà el meu familiar al centre?

És responsabilitat de la família portar l’usuari al centre.  Hi ha centres de dia que disposen de servei de transport adaptat, però no tots en tenen. En qualsevol cas, el transport adaptat no és un servei inclòs a la quota del centre de dia.

L’horari d’entrada i de sortida és fixe?

Habitualment els centres de dia funcionen de les 8h del matí a les 18h de la tarda, però hi ha diferencies entre uns i altres, i poden pactar-se hores d’entrada i sortida.ELS CENTRES DE DIA DEL GRUP MUTUAM
Barcelona ciutat

Centre de Dia Collserola
Places  privades

Passeig de la Vall d’Hebron, 159 08035 Barcelona

T 902 014 110 -93 361 39 00


Centre de Dia Verdum (DG de Protecció Social)

Viladrosa, 86
08042 Barcelona
T 902 014 110 - 93 276 59 95


Centre de Dia Font Florida (DG de Protecció Social)

Carrer de la Font Florida, 98
08004 Barcelona
T 902 014 110 - 93 432 80 46


Centre de Dia Espanya Industrial (DG de Protecció Social)

Muntades, 35
08014 Barcelona
T 902 014 110 - 93 332 17 71


Centre de Dia Enric Casanova (DG de Protecció Social)

Pablo Iglesias, 8, 1er. Pis
08016 Barcelona
T 902 014 110 - 93 359 50 61


Centre de Dia Mercat del Guinardó (DG de Protecció Social)

Oblit, 29
08041 Barcelona
T 902 014 110 - 93 689 27 40


Barcelonès

Centre de Dia Nova Lloreda (DG de Protecció Social)

Avinguda Catalunya, s/n 08917 Badalona
T 902 014 110 - 93 383 01 57


Baix Llobregat

Centre de Dia Jaume Nualart (DG de Protecció Social)

Anoia, 8-14 08940 Cornellà de Llobregat 
T 93 471 01 60 - 902 014 110 


Vallès Occidental

Centre de Dia Sant Cugat del Vallès (DG de Protecció Social)

Carrer Santa Rosa, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T 902 014 110 - 93 589 16 38 


Centre de Dia Primer de Maig (DG de Protecció Social)

Lepant, 31
08191 Rubí
T 902 014 110 -93 588 17 46


Centre de Dia La Creueta. Places privades

Plaça de les vaques, s/n
08202 Sabadell
T 902 014 110 -93 745 11 64


Centre de Dia Torre Romeu (DG de Protecció Social)

Anoia, 18
08202 Sabadell
T 902 014 110 - 93 726 25 37


Centre de Dia Sabadell centre (DG de Protecció Social)

Sant Josep, 22
08202 Sabadell
T 902 014 110 - 93 725 46 22


Centre de Dia Creu de Barberà (DG de Protecció Social)

Salvat Papasseit, 65
08204 Sabadell
T 902 014 110 - 93 712 37 67


Vallès Oriental

Centre de Dia Les Franqueses
Places Privades

Sant Josep, 29
08520 Les Franqueses del Vallès
T 902 014 110 - 93 840 59 90


Gironès

Centre de Dia Onyar (DG de Protecció Social)

Dr. J. Ametller i Vinyes, 54-56
17003 Girona
T 902 014 110 -972 41 17 33


Tarragonès

Centre de Dia Vila-seca
Places públiques i privades

Requet de Fèlix, 35
43480 Vila-Seca
T 902 014 110 - 977 39 58 25


Bages

Centre de Dia Mutuam Manresa
Places privades

Era de l'Huguet, 8 
08241 Manresa
T 902 014 110 - 93 873 24 12