Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

Contacta amb nosaltres  
×

Com et podem ajudar?

Organització

Òrgans de govern i gestió

Mutuam és una mutualitat que té l’Assemblea General com a òrgan suprem de l’expressió de la voluntat social dels seus mutualistes. L’Assemblea General es convoca anualment per examinar i aprovar la gestió, a partir de la presentació que els òrgans de govern fan de la memòria, el balanç i l’estat de comptes de la mutualitat.

La seva altra funció principal és la d’elegir, nomenar i revocar els membres de la resta d’òrgans de govern de l’entitat:
la Junta de Govern i la Comissió de Control.

JUNTA DE GOVERN
President: Josep Arqués i Surinyac
Vicepresident 1r: Joan Nubiola De Castellarnau
Vicepresidenta 2a: Aurora Sanz Manrique
Secretari: Josep Lluis Vilaseca i Requena
Vocal: Maria Àngels Barbarà i Fondevila
Vocal: Salvador Maluquer i Trepat
Vocal: Ramon Massaguer i Meléndez
Vocal: Teodoro Prat i Torrens
Vocal: Ignasi Torrent i Portabella

COMITÈ DE DIRECCIÓ
Director General: Francesc Brosa
Directora de Finances i Serveis Corporatius: Conxita Fusté
Director de Recursos Humans: Angel Almansa
Directora de Marketing i Comercial: Marian Pérez
Director de l’Area Sanitària: Josep Ballester
Director Àrea Residencial: Anton Molas

COMISSIÓ DE CONTROL
Josep García Areny
Pilar Nuestraseñora Del Manto Lafuente
Isabel Carnicer Gómez

COMISSIÓ DELEGADA
Josep Arqués i Surinyac
Francesc Brosa i Llinares
Joan Nubiola de Castellarnau
Josep Lluis Vilaseca i Requena
Salvador Maluquer i Trep

Organigrama societari

El Grup Mutuam està integrat per un conjunt d’entitats prestadores de serveis sanitaris i socials a Catalunya. Té com a capçalera una mutualitat i pertany, des de la seva fundació, l’any 1905, al sector de l’economia social.

Mutuam logo

Entitat: MUTUAM M.P.S.
Participació: Capçalera del Grup
Activitat: Activitats connexes de previsió social i activitats assistencials sanitàries i socials

Mutuam Residencias Aidar logo

Entitat: RESIDÈNCIES AIDAR, S.L.U.
Participació: 100%
Activitat: Atenció a la dependència i a malats crònics

Mutual gestion Integral logo

Entitat: MUTUAL GESTIÓN INTEGRAL S.L.U.
Participació: 100%
Activitat: Atenció a la dependència i a malats crònics

Mutuam a casa logo

Entitat: QUIDAM, S.L.U.
Participació: 100%
Activitat: Atenció domiciliària

Ute Vilaseca Mutuam logo

Entitat: UTE VILA-SECA
Participació: 100%
Activitat: Patrimonial

Fundacio Mutuam Conviure logo

Entitat: FUNDACIÓ PRIVADA MUTUAM CONVIURE
Participació: Fundació privada del Grup
Activitat: Formació, recerca, sensibilització, prevenció i atenció integral a persones grans

Estatuts

Per conèixer millor l’organització i funcionament de Grup Mutuam, podeu consultar-ne els Estatuts