Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

Contacta amb nosaltres  
×

Com et podem ajudar?

Tots els camps són obligatoris

Organització

Òrgans de govern i gestió

Mutuam és una mutualitat que té l’Assemblea General com a òrgan suprem de l’expressió de la voluntat social dels seus mutualistes. L’Assemblea General es convoca anualment per examinar i aprovar la gestió, a partir de la presentació que els òrgans de govern fan de la memòria, el balanç i l’estat de comptes de la mutualitat.

La seva altra funció principal és la d’elegir, nomenar i revocar els membres de la Junta de Govern i la Comissió de Control.

JUNTA DE GOVERN
President: Josep Arqués i Surinyac
Vicepresident 1r: Joan Nubiola De Castellarnau
Vicepresidenta 2a: Aurora Sanz Manrique
Secretari: Josep Lluis Vilaseca i Requena
Vocal: Maria Àngels Barbarà i Fondevila
Vocal: Salvador Maluquer i Trepat
Vocal: Ramon Massaguer i Meléndez
Vocal: Teodoro Prat i Torrens
Vocal: Ignasi Torrent i Portabella

COMITÈ DE DIRECCIÓ
Director General: Francesc Brosa
Directora de Finances i Serveis Corporatius: Conxita Fusté
Director de Recursos Humans: Angel Almansa
Directora de Marketing i Comercial: Marian Pérez
Director de l’Area Sanitària: Josep Ballester
Director Àrea Residencial: Anton Molas

COMISSIÓ DE CONTROL
Josep García Areny
Pilar Nuestraseñora Del Manto Lafuente
Isabel Carnicer Gómez

Organigrama societari

El Grup Mutuam està integrat per un conjunt d’entitats prestadores de serveis sanitaris i socials a Catalunya. Té com a capçalera una mutualitat i pertany, des de la seva fundació, l’any 1905, al sector de l’economia social.

Mutuam logo

Entitat: MUTUAM M.P.S.
Participació: Capçalera del Grup
Activitat: Activitats connexes de previsió social i activitats assistencials sanitàries i socials

Mutuam Residencias Aidar logo

Entitat: RESIDÈNCIES AIDAR, S.L.U.
Participació: 100%
Activitat: Atenció a la dependència i a malats crònics

Mutual gestion Integral logo

Entitat: MUTUAL GESTIÓN INTEGRAL S.L.U.
Participació: 100%
Activitat: Atenció a la dependència i a malats crònics

Mutuam a casa logo

Entitat: QUIDAM, S.L.U.
Participació: 100%
Activitat: Atenció domiciliària

Ute Vilaseca Mutuam logo

Entitat: UTE VILA-SECA
Participació: 100%
Activitat: Patrimonial

Fundacio Mutuam Conviure logo

Entitat: FUNDACIÓ PRIVADA MUTUAM CONVIURE
Participació: Fundació privada del Grup
Activitat: Formació, recerca, sensibilització, prevenció i atenció integral a persones grans

Estatuts

Per conèixer millor l’organització i funcionament de Grup Mutuam, podeu consultar-ne els Estatuts