Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

Contacta amb nosaltres  
×

Com et podem ajudar?

Tots els camps són obligatoris

Economia i finances

Informes financers i auditories

D’acord amb el règim regulador de la UE per a les companyies d’assegurances, conegut com Solvència II, que exigeix informació i divulgació pública per part dels asseguradors, podeu consultar els informes següents:

2018

2017

2016

Les xifres de Mutuam

Ingressos

ingressos

Distribució de despeses

Balanç de situació consolidat

balanç de situacio 2