Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

Sobre la Fundació

Missió i objectius

Contacta amb nosaltres  
×

Com et podem ajudar?

Tots els camps són obligatoris

La Fundació Mutuam Conviure és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió incentivar la feina ben feta en el món de l’assistència sociosanitària i social de les persones grans que viuen al nostre país.

Subjecta a la normativa i al control de la Generalitat de Catalunya, es planteja com a objectius dels seus programes:

Impulsar la formació dels professionals i la resta del personal que presta serveis
sanitaris, sociosanitaris i socials. 

Promoure la recerca en l’àmbit sanitari, sociosanitari i social.

Millorar la informació, la qualitat de vida i la inserció en la societat de les persones grans o en situació de dependència.

Estatuts

Per conèixer millor l’organització i funcionament de la Fundació Mutuam Conviure, podeu consultar-ne els Estatus

Dades de contacte