902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Macroxifres 2017

Ingressos exercici:

48.893.208 €

Total plantilla:

1.226 persones

Resultat DI:

1.033.972 €

Fons propis:

32.910.010 €