902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Missatge de benvinguda

Josep Arqués
President del Grup Mutuam

Em complau donar-li la benvinguda a aquesta web del Grup Mutuam, on espero que trobi informació del seu interès.

El Grup Mutuam és un conjunt d’entitats prestadores de serveis sanitaris i socials a Catalunya. Tenim com a capçalera una mutualitat i pertanyem des de la nostra fundació, l’any 1905, al sector de l’economia social. L’economia social té un paper més rellevant que mai en les actuals circumstàncies econòmiques. El concepte d’economia social s’aplica a les entitats sense ànim de lucre, o sigui, a les que no tenen accionistes ni reparteixen dividends. Tots els beneficis es reinverteixen en la millora o ampliació de les activitats.

Dins de l’economia social, les mutualitats són entitats asseguradores regides per totes les persones que en formen part, per les persones que decideixen beneficiar-se de la força que proporciona unir-se i assumir conjuntament els riscos de malaltia, dependència o d’altres situacions. La naturalesa de Mutuam ha fet que, amb el temps, hagi anat portant a terme altres serveis, a més de l’activitat asseguradora, però sempre serveis vinculats a l’atenció a les persones.

Avui el Grup Mutuam dóna ocupació estable a 1.099 persones. La seva activitat és la prestació d’assistència sanitària a malalts crònics i l'atenció social a persones grans o amb dependència.

La Junta de Govern de l’entitat, que m’honoro en presidir, ha establert públicament el seu compromís amb la gestió professional del Grup, amb la seva vinculació al nostre país i, sobretot, amb el creixement personal i professional del seu personal.

Mutuam se sent orgullosa del seu passat i té oberts camins rellevants de futur.
 
Res més. Confio que la seva visita a la nostra web sigui útil i agradable.

Una cordial salutació,

Josep Arqués
President del Grup Mutuam