902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Memòria Grup Mutuam


Ja podeu consultar l’activitat  que Grup Mutuam ha desenvolupat entorn l’atenció i la cura de les persones durant l’any 2016. Compromesos amb la transparència, coneixereu millor què és Grup Mutuam, apropant-vos als nostres públics, fent èmfasi sobre l’esforç continuat, que cada dia hi posen els més de 1.000 professionals que integren el Grup. Com veureu, una bona manera de descobrir i conèixer millor, el que fem pel malalt crònic i les persones amb dependència. Clica aqui.

Memòries Grup Mutuam 2016