902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Estatuts


Els Estatuts de Mutuam, MPS són el recull de normes per les quals es regeix l’entitat a diferents nivells.

El text comença establint unes disposicions generals en què es marquen nom, durada, àmbit d’actuació, domicili social i personalitat jurídica de la mutualitat.

A partir d’aquí, els articles van entrant en matèria regulant, entre d’altres temes:

  • La relació dels associats mutualistes amb l’entitat. Els seus deures i les seves obligacions.
  • Els òrgans socials de Mutuam, determinant les funcions i límits, tant dels òrgans com dels càrrecs principals que els sustenten.
  • El règim econòmic i administratiu de la mutualitat. Finançament. Fons mutual. Provisions tècniques. Comptabilitat, etc.
  • Els àmbits d’actuació que pot contemplar dins de la previsió social.