902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

 Portal de la transparència


Aquest portal vol ser una finestra del Grup Mutuam cap a la societat. Un espai des d’on explicar qui som, on qualsevol persona pugui consultar les dades relatives a la nostra activitat i funcionament d’acord el nostre compromís amb la transparència i el bon govern.
La informació, actualitzada i en un format de fàcil comprensió, la trobareu ben organitzada: estatuts de l'entitat, òrgans de govern, organigrama societari, informes financers on es destaquen les principals xifres i la memòria d’activitats de 2016.