902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència


Òrgans de govern

La Fundació Mutuam Conviure es regeix per un patronat, a qui correspon la representació, el govern i l’administració de l’entitat.
Dins de l’exercici d’aquestes funcions, l’actual patronat de la Fundació Mutuam Conviure ha creat una Comissió Tècnica Assessora formada per experts dins de l’àmbit de la geriatria que treballen en el si de prestigioses entitats.

Patronat:

•  President: Dr. Miquel Vilardell i Tarré
•  Vice-president: Sr. Josep Arqués i Surinyac
 Secretari Patró: Sr. Josep Lluis Vilaseca i Requena
•  Patró: Dr. Francesc Brosa Linares
•  Patró: Sr. Joan Nubiola De Castellarnau
•  Patró: Sr. Benet Armengol i Obradors
  Patró: Dr. Jaume Padrós i Selma
  Patró: Dr. Josep Ballester i Rosselló
  Patró: Dr. Ramon Pujol i Farriols
  Patró: Dra. Magda Campins i Martí

Comissió Tècnica Assessora:

•  Dr. Miquel Vilardell i Tarrés (President de la Fundació Mutuam Conviure)
•  Sr. Josep Arqués i Surinyac (President de GRUP MUTUAM)
•  Dr. Francesc Brosa Linares (Director General de Grup Mutuam)
•  Dr. Josep Ballester i Roselló (Director Àrea Sanitària de GRUP MUTUAM)
•  Dr. Antoni Salvà i Casanovas (Director de l’Institut de l’Envelliment. UAB)
•  Dr. Antoni Trilla i García (Director de Qualitat i Seguretat Clínica, Hospital Clínic de Barcelona)
•  Dr. Jaume Padrós i Selma (President del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona)
•  Sra. Belén Sánchez (Secretària de la Comissió)