902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència


Missió

Les Fundacions són instruments que utilitzen moltes empreses per promoure obres socials i accions de formació, recerca i difusió cultural.

La Fundació Mutuam Conviure és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió incentivar la feina ben feta en el món de l’assistència sociosanitària i social de les persones grans que viuen al nostre país.

La Fundació Mutuam Conviure està subjecta a la normativa i al control de la Generalitat de Catalunya. Bàsicament centra la seva acció en programes de recerca i millora de la qualitat assistencial, en programes de formació continuada als professionals de l’àmbit i en programes de prevenció i sensibilització. Per això diem que és "la teva":

  • Perquè fomenta la filosofia de treball com a camí de millora contínua.
  • Perquè dirigeix els seus esforços a fer que les persones de més edat gaudeixin d’uns serveis assistencials, sanitaris i socials de qualitat.
  • Perquè, per assolir-ho, promou accions de motivació als professionals que desenvolupen la seva tasca en aquest àmbit.