902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència


Línies d’actuació

Actualment la Fundació Mutuam Conviure té quatre línies d’actuació:

Programes de formació

•  Organització anual de Cursos de Formació Continuada.
•  Concessió de beques per a la realització de cursos, postgraus i mestratges.
•  Organització anual de la Jornada Sociosanitària.

Programes de recerca i estimulació professional

•  Premis de recerca. Dotació anual: 12.000€.
•  Convenis amb entitats dedicades a la recerca biomèdica.

Programes de sensibilització i prevenció

•  Finançament de la jornada "No jubilis la memòria".

Programes d’ajudes i subvencions a entitats amb finalitats socials.

•  Col·laboració anual amb Avismón.
•  Altres col·laboracions puntuals per promoure diferents activitats adreçades a gent gran.


Clica sobre les imatges per ampliar-les