Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

Purificación Fernández, la veu de les auxiliars en la Jornada Associativa de La Unió

Purificación Fernández

La IX Jornada Associativa de La Unió, L’Associació d’Entitats Sanitàries i Socials de Catalunya va citar, el 13 de desembre, més de 140 professionals d’entitats associades. D’acord amb el Projecte +FUTUR, una de claus per a l’èxit dels processos de canvi en l’atenció a les persones que cal desenvolupar en els pròxims anys és el compromís amb els professionals. És per això que l’objectiu de la sessió va ser debatre com, des de les organitzacions, s’adeqüen els canvis de gestió i el model de relació professional, comptant amb i escoltant el professional.

Durant l’acte, es va projectar un vídeo sobre la veu dels professionals, en què vuit treballadors i treballadores van explicar com els centres poden contribuir al fet que els professionals desenvolupin més plenament les seves aspiracions.

Purificación Fernández, coordinadora d’auxiliars del Centre Assistencial Mutuam La Creueta, de Sabadell, va ser una d’aquestes 8 veus. El reconeixement de la feina feta i la possibilitat de conciliació laboral i familiar van centrar el seu discurs. Podeu veure-la en el següent vídeo.

Comissió ACP: compartir experiències per posar les persones al centre

Comissió ACP

En la societat actual, els usuaris i usuàries dels recursos assistencials, sanitaris i sociosanitaris demanden rebre, cada cop més, una atenció personalitzada, consensuada i centrada en les seves necessitats. És per això que, des de fa un anys, es treballa per sensibilitzar els equips professionals perquè puguin fer aquest canvi de mirada, una mirada que tingui en compte a la persona que atenen, amb les seves particularitats i preferències, de manera que la seva feina prioritzi la persona a la tasca. En aquest marc, l’any 2017 Grup Mutuam posa en marxa la Comissió d’Atenció Centrada en la Persona (ACP), que eleva el treball en el model assistencial que s’estava fent a la categoria d’una comissió de treball transversal.

La Comissió d’ACP pretén ser un espai de reflexió i consens, en què professionals del grup tinguin l’oportunitat de compartir bones pràctiques englobades dintre d’aquest model assistencial, dissenyar estratègies conjuntes per donar una atenció més personalitzada, afegir un valor al servei que ajudi a diferenciar el model de Mutuam i apropar-lo als serveis centrals que donen suport als centres. No està sotmesa a cap dels òrgans executius de l’entitat, encara que sí vinculada als de màxima responsabilitat, per tal que les seves reflexions puguin traslladar-se a la pràctica assistencial.

A fi d’aconseguir la màxima representativitat de les diferents disciplines i els diferents serveis del grup, la Comissió està integrada per diferents tipus de membres. N’hi ha que tenen la categoria de membres electes, que són els que en formen part per un període de temps i en raó de la seva especial sensibilitat cap del model d’atenció centrat en la persona, i n’hi a que la tenen de membres “nats” per raó del càrrec que ostenten i sense un termini de mandat específic. Així mateix, hi ha els membres “ad casum”, que hi tenen veu però no vot, i que són totes aquelles persones amb una implicació directa en el cas a tractar, així com els experts convidats per compartir el coneixement del seu àmbit.

Actualment, la presidenta de la Comissió és Marisa Garcia, directora de la Residència Rubí, i la secretària tècnica, Carolina Ferrero, Adjunta a la Direcció de l’Àrea residencial. Com a Vocals nats, en formen part Anton Molas, Josep Ballester, Pepa Romero, Ainhoa Torner, i com a Vocals electes, Mireia Bosch, Marian Perez,  Montse Camprubí, Esther Lopez, Margarida Miquel, Margarida Quintana, Purificación Fernández, Maribel Mateo, Neus Soler i Anna Segarra.

La Comissió té assignades les funcions de compartir bones pràctiques englobades en el model d’ACP i donar suport en l’adaptació de les mateixes als diferents recursos, la de col·laborar en la definició del Model Assistencial del Grup Mutuam, així com d’altres documents del grup, la d’apropar aquest model assistencial al serveis centrals que donen suport als centres, la divulgació interna/externa del treball que es fa als centres i la d’observatori de les novetats en el model ACP en jornades, publicacions, formació, etc.

Les reunions es convoquen ordinàriament un cop al trimestre. En les darreres, s’hi han abordat temes com l’atenció al final de vida o l’acollida al centre i s’hi han compartit experiències de bones pràctiques, com la Guia del bon tracte, el projecte de Voluntariat, el Grup terapèutic ‘Viure amb sentit’ o el projecte ‘Humanitzem el final de vida’.

L’obra d’una resident de Jaume Nualart, guanyadora del Concurs de felicitacions de Nadal

Postal Nadal GM_2018

158 persones dels diferents centres residencials de Grup Mutuam han participat aquest any al concurs per escollir la felicitació de Nadal de l’entitat per al 2018. La postal guanyadora ha estat la d’Isabel Ortega Cara, de la Residència Jaume Nualart de Cornellà, un equipament públic gestionat per Grup Mutuam.

En aquesta edició del certamen, s’hi ha presentat 49 postals procedents de les diferents residències i centres de dia. Mitjançant les obres, les persones residents i usuàries han mostrat la seva particular visió de les festes de Nadal: dibuixos, missatges, colors, composicions i símbols reflecteixen una àmplia diversitat d’estils i sentiments. Amb les postals finalistes, s’ha fet un original pòster per decorar els centres en aquestes dates.

El Grup Mutuam vol felicitar les festes i agrair l’esforç tant als autors com als professionals que han estat implicats per fer possible el concurs un any més.

Comissió de Qualitat: treballar millor per atendre millor

Comissió Qualitat

La Comissió de Qualitat (CQ) es va crear amb la finalitat d’ajudar a difondre als centres els conceptes i la filosofia de la millora de la qualitat com un element més dintre del procés assistencial. Així, pretén ser l’estímul per aconseguir una millor forma de treballar i uns millor resultats que permetin a Grup Mutuam tenir usuaris més satisfets i augmentar la seva competitivitat en l’entorn. Així mateix, l’existència d’aquest òrgan constitueix en sí un treball preventiu de preparació cap a les futures exigències que des de l’administració se’ns demanaran i que estan orientades a l’assoliment d’acreditacions.

Creada l’any 2013, aquesta comissió vetlla per l’acompliment dels objectius estratègics, alineats amb la Missió, Visió i Valors del Grup Mutuam, tot i que, a nivell més funcional – operatiu,  la seva missió és vetllar per la seguretat i la qualitat de l’assistència amb una millora continua dels processos centrats en la persona. En aquest sentit, es marca com a objectius específics: definir una estructura organitzativa per facilitar el desenvolupament dels objectius de Qualitat, utilitzar el model ISO com a metodologia per millorar els processos assistencials i organitzatius dels recursos del Grup, adequar els objectius i indicadors de qualitat a les peculiaritats de cada recurs o centre i crear una estructura que permeti homogeneïtzar i compartir les actuacions de millora.

Metodologia de treball

La CQ és un grup operatiu, que depèn de la Direcció Tècnica de Qualitat i està format per un representant de cada centre/servei del Grup Mutuam. Treballa conjuntament amb la direcció del centre/servei en la millora contínua de l’assistència, la responsabilització dels professionals en mesurar la qualitat de la seva activitat, la introducció de metodologia per avaluar l’atenció que donem a les persones que atenem i l’anàlisi del que fan altres centres per poder adaptar-ne les bones pràctiques. S’hi treballa i es tracten tots els temes relacionats amb els processos de l’estada de l’usuari als centres o serveis.

Durant el procés de treball de la Comissió, es potencia la participació, comunicació, col·laboració, consens i treball en equip entre els diferents professionals de tots els centres/serveis. L’objectiu, tenint en compte que aquesta àrea aporta molt, tant per a la gestió com per la millora contínua de l’assistència, és definir com cal actuar en situacions concretes i ho fem intercanviant i compartint coneixement i utilitzant una comunicació formal, estructurada i assertiva per a la millora de la pràctica assistencial.

Arribar lluny definint cada pas

Les accions que la CQ porta a terme per assolir els seus objectius són:

  • Formació dels responsables amb sessions periòdiques de reforç sobre nocions bàsiques del model ISO i eines i tècniques de millora contínua.
  • Reflexió i plantejament, en el marc de les sessions, de 3-4 objectius de millora assistencial, d’indicadors d’avaluació significatius i de metodologies per comunicar i fer partícips a la resta de professionals.
  • Posada en marxa el desenvolupament dels objectius, amb seguiments cada 3-4 mesos.
  • Descripció d’un quadre de comandament d’indicadors bàsic que cada responsable ha de consensuar amb la seva direcció (tenint en compte les fonts d’informació assistencials).
  • Integració de les demandes requerides des de l’administració pública en les activitats de Qualitat de cada centre.
  • Anàlisi dels registres utilitzats en els centres, basant-nos en els homogeneïtzats per la ISO.
  • Difusió dels protocols comuns realitzats per la ISO, dels protocols específics d’ingrés d’estada i comiat i dels procediments de major interès a decidir en el grup o segons interessos de les direccions.

La Comissió es reuneix un cop cada dos mesos, amb una convocatòria formal i un ordre del dia. Actualment, l’equip està format per 29 professionals de diferents recursos (Sonia Gispert, Liliana Ramírez, Gemma Lana, Syra Comino, Marta Sánchez, Mónica Robles, Nuria Álvarez, Encarna Rodríguez, Mª Angeles de Miguel Mora, Pepi de Haro, Noemí Sech, Irina Gabor, Isabel Luna, Enrique Carlos Juan Aranda, Marina Corpas, Marta Cantaré, Susana Jofre, David Fernández, Marta Sopena, Sergio Martínez, Nuria López, Quique Martínez, Patricia Amorós, Susana Cañete, Meritxell Naudeillo, Marta Soler, Milagros Sánchez, Anna Frutós, Helena Ginés, Laura Moreno) i la Directora Tècnica de Qualitat, Ainhoa Torner.

La Llar-residència de Salut Mental Mutuam la Sardana rep el reconeixement d’ACRA pel projecte “La figura del padrí”

Montse Camprubí i Alba Ruiz

La Llar-residència la Sardana de Grup Mutuam va ser distingida amb un accèssit en la categoria d’Innovació en l’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal en els Premis ACRA de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials que van celebrar-se el passat 28 de novembre. El projecte que ha merescut aquest reconeixement ha estat “La figura del padrí”, que consisteix en la incorporació d’una persona de referència que acompanya i fa un seguiment de la persona nouvinguda al centre amb el suport dels professionals.

L’entrega de guardons va tenir lloc al Palau de Pedralbes davant uns tres-cents convidats del sector d’atenció a la dependència, entre els quals hi havia el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, i altres representants de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. En nom de la Llar Residència la Sardana, un recurs per a persones amb malaltia mental ubicat a Manresa, van recollir l’accèssit Montse Camprubí i Alba Ruiz, directora i treballadora social del centre.

La Residència Vila-seca rep una missió empresarial d’ACRA

Missió ACRA

La Residència Vila-seca del Grup Mutuam va acollir el passat 25 d’octubre una de les Missions empresarials d’Associació Catalana de Recursos Assistencial (ACRA), que són unes jornades de portes obertes als socis. En el decurs de l’activitat, Anton Molas, director de l’Àrea Residencial del Grup Mutuam, va presentar l’entitat als participants.

Acte seguit, Sílvia Mirete, directora de la Residència Vila-seca, va fer una presentació del centre com un exemple de recurs multiservei. De fet, i tal i com va exposar, en un mateix edifici conviuen 4 serveis: residència, centre de dia, centre sociosanitari i la unitat de rehabilitació física i neurològica de pacients amb Dany cerebral (servei ambulatori). Es tracta, doncs, d’un mateix model, un mateix equip i un ventall de serveis per cobrir diverses necessitats. Posteriorment, es va fer una visita al centre perquè els socis d’ACRA poguessin conèixer totes les unitats i, finalment, un dinar per acabar de comentar l’experiència i compartir impressions.

Els premis de recerca d’atenció sociosanitària 2018 ja tenen guanyadors

Premis Recerca

El passat  14 de novembre es van lliurar els premis de la 18a edició, dotats amb 6.000€ per a cadascuna de les categories que es presenten. El lliurament es va fer en el decurs de la 13a Jornada Sociosanitària de la Fundació Mutuam Conviure.
En la categoria de “professionals de Catalunya”, el projecte escollit va ser ‘Avaluació de la fragilitat i qualitat de vida en l’atenció primària. Unitat dels instruments IF-Fràgil-VIG i EuroQol-SD en pacients ATDOM i correlació amb esdeveniments adversos’, de la Unitat ATDOM de l’EAP Montnegre i la Unitat ATDOM de l’EAP Les Corts-Pedralbes.

En la categoria de “professionals del Grup Mutuam”, el projecte guanyador va ser ‘EM Line Memory com a eina de rehabilitació per a pacients que han patit un ictus”, presentat per  l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona amb la col.laboració de l’ Hospital Universitari Josep Trueta.

Dins aquesta categoria també es va lliurar un accèssit, dotat amb 3.000 euros, al projecte “Prevenció de les bronco-aspiracions en l’adult major”, presentat per professionals de la Residència Vila-seca.  La nostra felicitació a tots els guanyadors!

Lideratge relacional i rol directiu: la importància d’estar al dia

Grup Mutuam i el lideratge

Compromesos amb la visió que el Grup Mutuam va aprovar en el darrer pla estratègic: “Volem se un referent de qualitat i eficiència en el sector sociosanitari i d’atenció a la dependència a Catalunya, fomentant la innovació, la recerca i el compromís de totes les persones de Mutuam amb els valors de l’entitat“, el Grup aposta per una formació constant que aporti als seus centres i serveis eines de lideratge que permetin identificar les missions i criteris d’èxit dels models de direcció.

Per això, al llarg de 2018, i amb la col·laboració de Unió Consorci Formació (UCF), 61 professionals de l’entitat, directius i càrrecs de comandament, han rebut una formació sobre el rol directiu i lideratge relacional que els ha permès aprofundir sobre els rols que es desenvolupen en els equips de treball, dinàmiques i el paper del líder, i els ha proporcionat eines i tècniques que els permetin gestionar de manera eficaç els seus equips professionals afavorint la cohesió.

La implementació del model de Atenció Centrada en la Persona, la importància d’una bona comunicació interna, la continuïtat assistencial, la millora del procés d’acollida, la gestió de la qualitat, la gestió per competències, millores en els models EAR i PADES, la millora de les reunions interdisciplinars, … han estat els temes més treballats en els 19 projectes presentats al final de la formació. Dilluns 19 de novembre va tenir lloc l’acte de cloenda amb l’assistència dels alumnes, professors i membres del Comitè de Direcció, a l’hotel Alimara de Barcelona.

 

Busquem voluntaris per acompanyar persones en procés final de vida

Un somriure acompanya EAPS MUTUAM

Ningú he d’estar sol en el procés final de la vida, per això l’Obra Social la Caixa ha confiat als Equips d’Atenció Psicosocial (EAPS) de Barcelona del Grup Mutuam, el projecte “Al final de la vida, un somriure acompanya”, amb l’objectiu de captar voluntaris per acompanyar a persones al Barri de Gràcia de Barcelona que passen per aquest moment difícil de la vida.

Després d’una entrevista amb la coordinadora del projecte, el voluntari passa per un procés de formació orientada a la cura i acompanyament d’aquestes persones, i rep una supervisió constant de la seva tasca per part de les psicòlogues de l’equip.

Si disposes de temps i vols fer-te voluntari, posa’t en contacte amb la coordinadora d’aquest programa, t’esperem!!

Coordinadora: noelia.fernandez@mutuam.com – 630 675 775

Díptic informatiu

El benestar dels professionals protagonitza la 13a Jornada Sociosanitària de la Fundació Mutuam Conviure

Jornada Sociosanitària

209 professionals van assistir dimecres a la 13a Jornada Sociosanitària organitzada per la Fundació Mutuam Conviure. Sota el títol ‘El benestar i la salut dels professionals sociosanitaris’, l’acte celebrat al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona durant tot el matí va comptar amb una ponència del director de la Fundació Galatea, Antoni Calvo, i una taula rodona en què professionals de perfils diversos aportaven la seva mirada sobre el tema de debat. A més, l’entitat va fer el lliurament dels seus Premis de Recerca en geriatria i gerontologia.

La jornada va arrencar amb la intervenció del director de l’Àrea Sanitària de Grup Mutuam, Josep Ballester, que a banda de donar la benvinguda a ponents i assistents, va voler introduir la qüestió de debat llegint la carta que una companya ginecòloga li havia enviat des d’un camp de refugiats a Grècia. “No podem donar l’esquena a la realitat”, va re

Antoni Calvo, director de la Fundació Galatea
Antoni Calvo, director de la Fundació Galatea

clamar el doctor.

Tot seguit, el psicòleg Antoni Calvo va impartir la ponència ‘El benestar i la salut dels professionals de l’àmbit sociosanitari’, qüestió a què es dedica la fundació que dirigeix. “És necessari cuidar de la nostra salut per poder cuida de la dels altres”, va assenyalar el ponent que va presentar els resultats de diferents estudis en què es posava de manifest, entre d’altres, que els professionals sociosanitaris tenen una percepció de la seva salut mental pitjor que la que té la resta de la població  i que tenen un major risc de patir addiccions a l’alcohol i altres substàncies. Calvo va explicar que el model assistencial de la Fundació Galatea, a la qual pot dirigir-se qualsevol professional col·legiat, es basa en el codi deontològic del metges, no és persecutori, és d’accés voluntari i anònim i promou la rehabilitació.

Dos premis i un accèssit per a la recerca

Antoni Salvà, membre de la Comissió Tècnica Assessora de la Fundació Mutuam Conviure va ser l’encarregat de dirigir l’acte de lliurament dels Premis de Recerca de l’entitat, dotats amb 6.000 euros cadascun, als millors projectes de la convocatòria de 2018. El guanyador en la categoria d’equips professionals de centres de Catalunya va ser “Avaluació de la fragilitat i qualitat de vida en l’atenció primària. Unitat dels instruments IF-Fràgil-VIG i EuroQol-SD en pacients ATDOM i correlació amb esdeveniments adversos” de la Unitat ATDOM de l’EAP Montnegre i la Unitat ATDOM de l’EAP Les Corts-Pedralbes. En la d’equips de centres de Mutuam, el guanyador va ser “EM Line Memory com a eina de rehabilitació per a p

Premis Recerca
Premis Recerca 2018

acients que han patit un ictus”, de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona – Hospital Universitari Josep Trueta. A més, es va lliurar un accèssit, dotat amb 3.000 euros, al projecte “Prevenció de les bronco-aspiracions en l’adult major”, de la Residència Vila-seca.

La represa de la Jornada, després d’una pausa per esmorzar, la va protagonitzar una taula rodona en què sota el títol “La mirada dels diferents professionals” i moderada per Eugeni Bruguera, psiquiatre i director assistencial de la Clínica Galatea, va intervenir: el cap Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Rafael Padrós; la coordinadora dels Equips d’Atenció Psicos

Taula rodona ‘Mirades professionals’

ocial Mutuam Barcelona / Fundació Bancària La Caixa, Meritxell Naudeillo; la responsable de la Unitat d’Acollida del Programa Retorn del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Montserrat Martínez; i la cap d’Àrea de Rehabilitació del Centre Psicoteràpia Barcelona – SSM, Tina Ureña.

Finalment, Miquel Vilardell, president de la Fundació Mutuam Conviure, i Jaume Padrós, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, van cloure la jornada donant les gràcies a ponents i assistents i assenyalant la importància de la vocació, la formació contínua i els valors en el benestar dels professionals.

 

 

Podeu consultar aquí els documents de les següents presentacions: