Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

La Residència Vila-seca per a gent gran engega un cicle de sessions clíniques professionals per compartir coneixements

residència Vila-seca

El  9 de maig es va celebrar la primera sessió clínica per a professionals de l’equip tècnic de la Residència Vila-seca per a gent gran que enceta aquesta iniciativa formativa mensual, amb l’objectiu de compartir coneixements teòrics i pràctics i actualitzar-se, reforçant els vincles i la cohesió de grup. La primera sessió va tractar el tema de “Recursos socials i la Llei de Dependència” que va presentar Laura Félix, treballadora social del centre,  organitzada per Montse Orpinell, la fisioterapeuta.

La Residència Vila-seca per a gent gran estrena un nou cicle d’activitats intergeneracionals

Residència Vila-seca

Recentment, la Residència Vila-seca ha iniciat un “Cicle (nou) d’activitats Intergeneracionals” que es va plantejar i acceptar per part de la direcció de l’Escola Mestral del municipi de Vila-seca, en la que hi prendran part tots els cursos i edats. Fins ara les activitats inter- generacionals es limitaven a visites on cantaven, recitaven i s’intercanviaven roses o manualitats que uns i altres feien. L’escola i la Residència Vila-seca han dissenyat un pack de 7 activitats a desenvolupar en 14 sessions de treball conjunt durant l’any entre tots els cursos de l’escola.
Aquest cicle d’activitats té per objectiu, compartir una activitat lúdica i educativa entre grans i petits, fomentar la socialització de les persones grans i sensibilitzar als infants i joves entorn la necessitat de tenir en compte i tenir cura de la gent gran. Ja s’han fet dos primers tallers amb el curs de 5è de primària que en aquesta ocasió van ser de cuina en els que van fer palmeres de sucre i van dissenyar etiquetes per lligar les bosses amb els dolços. Durant el taller quatre taules llargues van ser testimoni de la col•laboració i bona sintonia entre grans i petits, on tothom va participar amb molta il•lusió.

Flors i plantes solidàries que revitalitzen la terrassa i la gent gran de la Residència Vila-seca

Residència Vila-seca

Un bon dia es va presentar el Nacho, un senyor amant de les plantes que revitalitza flors i plantes quasi sense vida de vivers que un cop recuperades les lliura sense cap cost a la Residència Vila-seca, perquè els avis del taller de jardineria, les plantin i en tinguin cura. Comprar flors i plantes avui és car i el fet que a banda de cedir-les, la gent gran del nostre centre en treu un profit social, terapèutic, psicològic i genera interès i molta il•lusió, és molt d’agrair. El taller de jardineria de la nostra residencia s’omple de colors, rialles i deixa una terrassa molt maca on hi acostumen a passar moltes estones amb l’arribada ja del bon temps.

Residència Vila-seca

El mercat de roba de la Residència Vila-seca, un èxit, com sempre

Residència Vila-seca

La Residència Vila-seca per a gent gran va organitzar un mercat de roba del 25 de març al 12 d’abril amb l’objectiu d’aprofitar la roba perduda i lliurada al centre durant l’any. Un cop seleccionada i condicionada, com si d’una boutique es tractés, la roba es va exposar a la terrassa del centre i cada dia entre les 11 i les 13h,  tothom tenia la oportunitat de mirar d’aprofitar alguna peça que li fes falta. Activitats com aquesta, van generar espais de socialització i entreteniment, gaudint del bon temps, mentre un parell de senyores, usuàries del centre, van encarregar-se de gestionar l’adquisició de la roba. Sigui com sigui, aquí podeu comprovar com l’equip de professionals de la Residència Vila-seca sempre es pren moltes molèsties aquesta activitat, perquè el màxim de persones se’n pugui beneficiar.

Residència Vila-seca

L’administració segura de la medicació centra la formació interna a la Residència Vila-seca per a gent gran

administració segura

L’administració segura de la medicació és un procediment mitjançant el qual es proporciona un medicament a un pacient. L’ha de dur a terme personal sanitari qualificat i s’ha de garantir en tot moment, la seguretat del pacient. Es per tot això que per poder garantir aquesta seguretat i amb l’objectiu d’aportar coneixements i evitar possibles incidències relacionades amb l’administració de medicació, l’equip d’infermeria de la Residència Vila-seca, va organitzar el 2 d´abril una formació relacionada amb l’administració segura dels medicaments i les diferents vies d’administració.

La seguretat del pacient és un principi fonamental en atenció sanitària. Les persones ateses que requereixen d’atenció i cures, en centres residencials presenten unes característiques especials que els fan molt vulnerables. Generalment, són persones d’edat avançada, amb deteriorament cognitiu o funcional, en situació de dependència, amb una o varies malalties cròniques i sovint, polimedicat. És un fet que la prescrioció de medicacments, augmenta amb l’edat, igual que amb les malalties cròniques diagnosticades. Alguns estudis estimen que en persones majors
de 65 anys la mitjana diària de fàrmacs consumits és de 4,2-8 fàrmacs diaris, amb màxims que poden arribar als 18 fàrmacs al dia. A les residències de gent gran, la mitjana és superior.

La polifarmàcia es considera un factor determinant per a l’aparició d’incidents relacionats amb l’ús dels medicaments a les residències geriàtriques i les persones granses són els grans perjudicats. La freqüència de patir un mal innecessari, associat a l’assistència sanitària i relacionat amb els medicaments en aquests centres,  és de 227 per cada 1000 persones /any.
Segons l’estudi nacional sobre esdeveniments adversos  en residències i centres assistencials sociosanitaris (Estudi EARCAS ), els problemes relacionats amb la medicació es troben entre els incidents que es succeeixen amb més freqüència. Entre ells destaquen, la falta de compliment o adherència terapèutica, la prescripció o l’administració de medicaments innecessaris a pacients equivocats, l’omissió de dosi o el monitoratge insuficient dels tractaments. Existeixen diversos factors que contribueixen a l’aparició d’aquests problemes i la majoria estan relacionats amb la pròpia naturalesa dels pacients, la formació o la qualificació del personal, l’entorn de treball o la comunicació entre torns, els professionals i/o els nivells assistencials.

La Residència Vila-seca celebra un homenatge als residents difunts i les seves famílies

Homenatge_Vila-seca

El divendres 15 de març la Residència Vila-seca de Grup Mutuam va celebrar un acte d’homenatge als 37 difunts del centre al llarg del 2018. Tant els seus familiars, com l’equip professional del centre van recordar-los enmig de moltes emocions, ja donant per tancat el seu pas per aquesta residència de gent gran. Alguns d’ells eren residents de molts anys i d’altres en procés de final de vida, no feia tant temps. Tots ells van deixar un bonic record a la Residència Vila-seca, que es va convertir en la seva família durant molt temps. Molts són, els residents que cada dia re-escriuen la història d’aquest centre i donen sentit al servei i dedicació que els professionals presten a la societat.  Per això, des de fa quatre anys, un cop l’any s’organitza aquest acte de record, que per tots aquests motius acostuma a gaudir de molta assistència, satisfacció i agraïment, en totes dues direccions. Finalment, la claror d’unes espelmes, la música en directe i la veu d’una soprano van concloure una jornada de record i tendresa.

L’eDCA de la Residència Vila-seca participa en una jornada sobre transferències

eDCA Residència Vila-seca

Sota el títol ‘eDCA Tractament intensiu interdisciplinar després d’un DCA’, professionals de la Residència Vila-seca de Grup Mutuam van presentar un pòster en el marc de la jornada ‘La seguretat en les transferències i la continuïtat en una atenció centrada en la persona’. L’acte, organitzat pel Servei Català de la Salut, es va celebrar el passat 15 de febrer a l’Auditori del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.

La treballadora social Laura Félix, la neuropsicòloga Adela Mas, la fisioterapeuta Montserrat Orpinell i el terapeuta ocupacional Victor Vargas, que formen part de l’equip de Suport al Dany Cerebral Adquirit ubicat en la residència de Grup Mutuam al Tarragonès, van ser els responsables de presentar un pòster sobre aquest servei d’utilització pública que ofereix suport psicològic i rehabilitador a pacients donats d’alta d’un procés d’internament hospitalari o sociosanitari. La infermera de la residència Eneida Quinayas va formar part del comitè científic de la jornada i de les taules de presentació dels casos. L’acte va abordar la qüestió de les transferències dels pacients entre diferents nivells assistencials perquè representen un risc, sobretot quan es treballa amb persones molt envellides o amb multimorbiditat.

Terapeutes ocupacionals: la importància de les activitats significatives en una atenció centrada en les persones

Víctor Vargas TO

Els i les terapeutes ocupacionals juguen un paper cabdal en l’atenció a la gent gran i són una figura clau en les residències de Grup Mutuam, on s’ha fet una aposta decidida pel model d’Atenció Centrada en la Persona. Tanmateix, es tracta encara d’un perfil professional poc conegut pel gran públic. D’una manera senzilla, podem dir que la seva funció és treballar perquè les persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional puguin portar a terme les activitats de la vida diària de la forma més independent possible, gaudeixin d’una millor qualitat de vida i puguin implicar-se en allò que dona sentit a la seva vida.

Està demostrat que ocupació és salut i ells i elles són els experts en aquest àmbit. No obstant això, no es tracta de pautar activitats a les persones perquè sí, sinó d’identificar-ne les que donen sentit a la seva vida. Per a una persona aquesta activitat significativa pot ser vestir-se i per a una altra maquillar-se. En qualsevol cas, el terapeuta ocupacional serà qui ajudi algú que, per exemple, hagi patit una hemiplegia i no pugui moure una de les dues mans a portar a terme aquesta activitat significativa amb un sola mà.

Principals funcions en geriatria

A les residències de gent gran, tenen un paper rellevant en diversos aspectes. D’una banda, intenten mantenir les funcions cognitives, motores i socials dels residents el màxim temps possible. Quan hi ingressen moltes persones perden activitats instrumentals que formaven part de la seva quotidianitat, perquè ja se n’encarrega la institució. Des dels centres on es treballa seguint el model d’Atenció Centrada en la Persona, com als del Grup Mutuam, es procura donar continuïtat a aquelles tasques que ja feien.

D’altra banda, tenen com a funció l’assessorament i l’entrenament pel que fa a productes de suport, que són totes aquelles ajudes que permeten a les persones desenvolupar una activitat de manera més independent. N’hi ha per a alimentació, per a transferències, per a vestir-se, per moure’s, etc. També s’inclouen aquí les pròtesis i ortesis. Els terapeutes ocupacional els adapten al màxim a les necessitats de les persones i els ensenyen com utilitzar-los. Per últim, una part important de la seva feina és la de consultoria amb el personal d’auxiliar d’infermeria, a qui transmeten la informació i els coneixements necessaris per seguir les pautes adequades en la realització de les activitats de la vida quotidiana.

En el desenvolupament de la feina dels terapeutes ocupacionals, de fet, és molt important el treball interdisciplinari. Per donar una resposta global a les demandes i necessitats de les persones és essencial poder aprofitar la visió del fisioterapeuta, del psicòleg, dels professionals d’infermeria, de l’equip mèdic o de l’educador social. Com a professionals, la seva atenció es focalitza tant en la persona com en l’activitat i l’entorn on es desenvolupa.

Molt més que oci

Les tres grans àrees de què s’encarreguen aquests professionals són la de manteniment (activitats bàsiques de la vida quotidiana), la de productivitat (activitats com fer-se el menjar, netejar l’habitació o retirar diners d’un caixer) i la d’oci, en què hi poden haver activitats que s’utilitzin com a tractament per recuperar o preservar una funció. No hi ha receptaris generals pel que fa a les activitats de teràpia ocupacional. El cert és que el propi ritme de les institucions sol portar a implementar-ne de grupals per poder arribar al major nombre de persones. La feina dels terapeutes en la vessant de l’oci és, doncs, identificar interessos compartits i organitzar propostes que puguin agradar a un conjunt de residents. Podrien ser en relació al cinema, la gimnàstica, la cuina o qualsevol altre tipus d’activitat.

En aquest sentit, és fonamental fer una avaluació adequada de les persones quan ingressen en un centre. Això inclou conèixer-ne els antecedents mèdics o patològics, però també quina ha estat la seva història de vida, en quins contextos s’ha desenvolupat, de què ha treballat i quins rols familiars ha tingut. Aquestes dades, junt amb la informació de les activitats en què s’han interessat, els permet conèixer el perfil ocupacional de la persona. A més, se’ls fan les avaluacions més estandarditzades per veure el grau de dependència, d’acompliment cognitiu, d’acompliment ocupacional, etc., que els permeten veure en quines tasques se’ls pot involucrar. S’ha de tenir clar, però, que no es tracta només de fer una avaluació inicial i donar unes pautes, sinó que el terapeuta ha de ser un acompanyant i ha d’anar veient, junt amb la persona, què és important per a ella.

Encarar el futur

Malgrat que en els darrers deu anys la gent s’ha aproximat més a la professió, un dels reptes que ha d’afrontar encara la teràpia ocupacional és el del desconeixement.  No es tracta només del públic general, sinó que de vegades aquesta manca de coneixement apareix també en professionals del propi àmbit sanitari. Les institucions tampoc no són sempre conscients del que poden aportar els i les terapeutes en els centres, on caldria establir-ne un rati més alt. El model d’Atenció Centrada en la Persona, pel que ha optat Grup Mutuam, tanmateix, encaixa totalment amb la filosofia de la professió.

Des de la teràpia ocupacional, es considera que els centres del futur hauran d’apropar les persones a un entorn més natural. Hauran de ser menys hospitalaris i més domiciliaris, tal i com ja passa als països del nord d’Europa. Si es vol fer d’una residència una llar, haurà d’assemblar-s’hi. S’ha de tenir en compte que cada cop el perfil de persones que hi ingressen és més dependent. Les necessitats mèdiques i d’infermeria a què han de fer front les institucions són molt grans, però això no les eximeix d’apropar-se més a un entorn domiciliari. A la Residència Vila-seca, sense anar més lluny, tot i ser és un equipament molt gran i multi-servei, s’ha aconseguit oferir-hi un atenció càlida, propera i centrada en la persona.

Per acabar, cal assenyalar que queda molta feina per fer per part dels propis professionals per donar a conèixer els beneficis que poden aportar en molts àmbits. La teràpia ocupacional no només serveix és útil en l’àmbit residencial, també ho és en salut mental, en atenció comunitària, en pediatria, en rehabilitació i en molts dispositius. Si bé l’evolució ha estat positiva en general – han augmentat el nombre de professionals i d’ofertes de feina i ja no està tan encaixonada com abans en la geriatria – és molt important la col·legiació, ja que el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals és l’únic òrgan que pot defensar els interessos de la professió davant les institucions governamentals. A més, caldria que a Catalunya fos possible estudiar el grau en alguna universitat pública per tal d’augmentar el nombre de terapeutes. Així mateix, la recerca és fonamental en la professió i se’n fa molt poca. Els i les terapeutes ocupacionals han d’investigar i demostrar que el que fen funciona i aporta qualitat de vida a les persones.

 

Victor Vargas

Terapeuta ocupacional

Residència Vila-seca del Grup Mutuam

La Residència Vila-seca celebra el seu 15è aniversari a ritme de Country

15e aniversari vila-seca

La Residència Vila-Seca per a gent gran del Grup Mutuam, va celebrar el seu 15è aniversari amb l’Associació de dones Casa del Mar Tarragona, que els va oferir una exhibició de Country i a més va animar als residents a participar en una sessió d’aquest ball, tan adequat per l’ocasió, a les instal·lacions del centre de dia. No hi va faltar l’alegria i el bon ritme que van compartir residents i usuaris, familiars i professionals del centre.

Us deixem una mostra de la jornada, que reflexa l’energia de la qual es va omplir la Residència Vila-seca durant aquesta celebració.

La Residència Vila-seca per a gent gran s’emociona amb els Tres Tombs

Els usuaris i professionals d’aquesta residència geriàtrica, van estar presents a l’inici de la festa major d’hivern de Sant Antoni a Vila-seca (Tarragona), durant la popular festa dels Tres Tombs, el 17 de gener.

Aquesta festa de Sant Antoni Abat, protector dels animals, és una celebració popular que es celebra arreu de Catalunya. S’organitzen cavalcades, curses i es beneeixen els animals, entre altres activitats.

Els usuaris de la Residència Vila-seca de Grup Mutuam, no van voler perdre’s aquesta festa i amb l’ajuda de voluntaris, (alumnes del projecte comunitari de l’Institut Ramon Barbat) i alguns familiars, van apropar-se al circuit per gaudir dels carruatges, dels animals, de l’ambient i de l’hivern, per viure aquesta tradició catalana com cal.