Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

La Residència Vila-seca constitueix el seu Consell Participatiu per impulsar la millora del servei

Consell participatiu Vila-seca

El 21 de maig es va constituir el Consell Participatiu de Centre (CPC) de la Residència Vila-seca per a gent gran (Tarragona). Aquest grup està format per 10 persones que representen a treballadors, usuaris i familiars. Aquest consell té per objectiu posar en valor la participació dels tres col.lectius esmentats, per integrar la deliberació i debat en els processos de presa de decisions. D’aquesta manera es poden adequar millor la prestació de serveis d’acord les necessitats dels usuaris i famílies, impulsant una millora en l’assistència i en els serveis ofeert per aquesta residència geriàtrica a Tarragona.

Les funcions del Consell Participatiu de Centre són:
 Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.
 Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.
 Elaborar i aprovar el projecte del reglament de règim intern del servei i les seves modificacions.
 Informar de la memòria anual, que conté l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics del servei, de caràcter públic.
 Proposar millores en el servei.
 Fer públics els resultats de la participació

Amb aquesta iniciativa, el Consell Participatiu de Centre de la Residència Vila-seca per a gent gran (CPC) , que presideix la directora d’aquesta residència geriàtrica, Sïlvia Mirete, conforma un grup de millora que s’integra també dins la gestió de qualitat del servei.

Podeu accedir al póster sobre el CPC

Els usuaris de la Residència Vila-seca passegen per la salut

Residència Vila-seca

El 31 de maig es va celebrar la Passejada de la Salut de la Residència Vila-seca per a gent gran. Aquesta activitat es celebrar en el marc de la setmana de la salut d’aquest municipi de Tarragona. Així el centre participa d’alguna manera de les activitats vinculades amb la salut. Enguany la setmana de la salut va estar relacionada amb les malalties cardiovasculars i per aquesta raó els residents i familiars del centre residencial, juntament amb el Casal de la Dona van elaborar un “pin solidari” de color verd amb un cor al mig, per portar-lo posat durant tota la caminada. La sortida va animar a gairebé cent persones que van arribar fins l’auditori, que van gaudir d’un concert de música dels alumnes del conservatori i un berenar. La jornada va ser tot un èxit, destacant la col•laboració de Càrites, el Casal de la Dona i l’Esplai de Jubilats.

La Residència Vila-seca acull persones que treballen en benefici de la comunitat, des de fa set anys

Residència Vila-seca

La Residència Vila-seca per a gent gran propietat de Grup Mutuam, col•labora des de 2012 amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, acollint persones que han de realitzar treballs en benefici a la comunitat (TBC), conegudes com a Mesures Penals Alternatives. Durant 7 anys la residència geriàtrica de Vila-seca ha assolit l’acompliment de 58 programes TBC, amb un total de 9.106 hores que equivalen a 2.350 jornades. Amb aquesta gran experiència, els professionals, residents i usuaris del centre han conegut més de 40 persones i d’aquesta relació tots s’han emportat beneficis. Algunes d’aquestes persones han estat contractes, algunes altres han treballat més enllà de l’horari establert i fins i tot, altres s’han fet voluntaris. Totes aquestes persones que han passat per la residència han conegut el sector sanitari i social a l’àmbit de la gent gran, de la mà dels mateixos professionals, residents i usuaris, que no només són persones grans, sinó que també són grans persones.

Més informació, sobre la trobada que es va celebrar el 10 de maig, a la seu dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona, amb una desena d’entitats que col·laboren amb el programa de Treballs en Benefici de la Comunitat al Tarragonès

La Residència Vila-seca per a gent gran engega un cicle de sessions clíniques professionals per compartir coneixements

residència Vila-seca

El  9 de maig es va celebrar la primera sessió clínica per a professionals de l’equip tècnic de la Residència Vila-seca per a gent gran que enceta aquesta iniciativa formativa mensual, amb l’objectiu de compartir coneixements teòrics i pràctics i actualitzar-se, reforçant els vincles i la cohesió de grup. La primera sessió va tractar el tema de “Recursos socials i la Llei de Dependència” que va presentar Laura Félix, treballadora social del centre,  organitzada per Montse Orpinell, la fisioterapeuta.

La Residència Vila-seca per a gent gran estrena un nou cicle d’activitats intergeneracionals

Residència Vila-seca

Recentment, la Residència Vila-seca ha iniciat un “Cicle (nou) d’activitats Intergeneracionals” que es va plantejar i acceptar per part de la direcció de l’Escola Mestral del municipi de Vila-seca, en la que hi prendran part tots els cursos i edats. Fins ara les activitats inter- generacionals es limitaven a visites on cantaven, recitaven i s’intercanviaven roses o manualitats que uns i altres feien. L’escola i la Residència Vila-seca han dissenyat un pack de 7 activitats a desenvolupar en 14 sessions de treball conjunt durant l’any entre tots els cursos de l’escola.
Aquest cicle d’activitats té per objectiu, compartir una activitat lúdica i educativa entre grans i petits, fomentar la socialització de les persones grans i sensibilitzar als infants i joves entorn la necessitat de tenir en compte i tenir cura de la gent gran. Ja s’han fet dos primers tallers amb el curs de 5è de primària que en aquesta ocasió van ser de cuina en els que van fer palmeres de sucre i van dissenyar etiquetes per lligar les bosses amb els dolços. Durant el taller quatre taules llargues van ser testimoni de la col•laboració i bona sintonia entre grans i petits, on tothom va participar amb molta il•lusió.

Flors i plantes solidàries que revitalitzen la terrassa i la gent gran de la Residència Vila-seca

Residència Vila-seca

Un bon dia es va presentar el Nacho, un senyor amant de les plantes que revitalitza flors i plantes quasi sense vida de vivers que un cop recuperades les lliura sense cap cost a la Residència Vila-seca, perquè els avis del taller de jardineria, les plantin i en tinguin cura. Comprar flors i plantes avui és car i el fet que a banda de cedir-les, la gent gran del nostre centre en treu un profit social, terapèutic, psicològic i genera interès i molta il•lusió, és molt d’agrair. El taller de jardineria de la nostra residencia s’omple de colors, rialles i deixa una terrassa molt maca on hi acostumen a passar moltes estones amb l’arribada ja del bon temps.

Residència Vila-seca

El mercat de roba de la Residència Vila-seca, un èxit, com sempre

Residència Vila-seca

La Residència Vila-seca per a gent gran va organitzar un mercat de roba del 25 de març al 12 d’abril amb l’objectiu d’aprofitar la roba perduda i lliurada al centre durant l’any. Un cop seleccionada i condicionada, com si d’una boutique es tractés, la roba es va exposar a la terrassa del centre i cada dia entre les 11 i les 13h,  tothom tenia la oportunitat de mirar d’aprofitar alguna peça que li fes falta. Activitats com aquesta, van generar espais de socialització i entreteniment, gaudint del bon temps, mentre un parell de senyores, usuàries del centre, van encarregar-se de gestionar l’adquisició de la roba. Sigui com sigui, aquí podeu comprovar com l’equip de professionals de la Residència Vila-seca sempre es pren moltes molèsties aquesta activitat, perquè el màxim de persones se’n pugui beneficiar.

Residència Vila-seca

L’administració segura de la medicació centra la formació interna a la Residència Vila-seca per a gent gran

administració segura

L’administració segura de la medicació és un procediment mitjançant el qual es proporciona un medicament a un pacient. L’ha de dur a terme personal sanitari qualificat i s’ha de garantir en tot moment, la seguretat del pacient. Es per tot això que per poder garantir aquesta seguretat i amb l’objectiu d’aportar coneixements i evitar possibles incidències relacionades amb l’administració de medicació, l’equip d’infermeria de la Residència Vila-seca, va organitzar el 2 d´abril una formació relacionada amb l’administració segura dels medicaments i les diferents vies d’administració.

La seguretat del pacient és un principi fonamental en atenció sanitària. Les persones ateses que requereixen d’atenció i cures, en centres residencials presenten unes característiques especials que els fan molt vulnerables. Generalment, són persones d’edat avançada, amb deteriorament cognitiu o funcional, en situació de dependència, amb una o varies malalties cròniques i sovint, polimedicat. És un fet que la prescrioció de medicacments, augmenta amb l’edat, igual que amb les malalties cròniques diagnosticades. Alguns estudis estimen que en persones majors
de 65 anys la mitjana diària de fàrmacs consumits és de 4,2-8 fàrmacs diaris, amb màxims que poden arribar als 18 fàrmacs al dia. A les residències de gent gran, la mitjana és superior.

La polifarmàcia es considera un factor determinant per a l’aparició d’incidents relacionats amb l’ús dels medicaments a les residències geriàtriques i les persones granses són els grans perjudicats. La freqüència de patir un mal innecessari, associat a l’assistència sanitària i relacionat amb els medicaments en aquests centres,  és de 227 per cada 1000 persones /any.
Segons l’estudi nacional sobre esdeveniments adversos  en residències i centres assistencials sociosanitaris (Estudi EARCAS ), els problemes relacionats amb la medicació es troben entre els incidents que es succeeixen amb més freqüència. Entre ells destaquen, la falta de compliment o adherència terapèutica, la prescripció o l’administració de medicaments innecessaris a pacients equivocats, l’omissió de dosi o el monitoratge insuficient dels tractaments. Existeixen diversos factors que contribueixen a l’aparició d’aquests problemes i la majoria estan relacionats amb la pròpia naturalesa dels pacients, la formació o la qualificació del personal, l’entorn de treball o la comunicació entre torns, els professionals i/o els nivells assistencials.

La Residència Vila-seca celebra un homenatge als residents difunts i les seves famílies

Homenatge_Vila-seca

El divendres 15 de març la Residència Vila-seca de Grup Mutuam va celebrar un acte d’homenatge als 37 difunts del centre al llarg del 2018. Tant els seus familiars, com l’equip professional del centre van recordar-los enmig de moltes emocions, ja donant per tancat el seu pas per aquesta residència de gent gran. Alguns d’ells eren residents de molts anys i d’altres en procés de final de vida, no feia tant temps. Tots ells van deixar un bonic record a la Residència Vila-seca, que es va convertir en la seva família durant molt temps. Molts són, els residents que cada dia re-escriuen la història d’aquest centre i donen sentit al servei i dedicació que els professionals presten a la societat.  Per això, des de fa quatre anys, un cop l’any s’organitza aquest acte de record, que per tots aquests motius acostuma a gaudir de molta assistència, satisfacció i agraïment, en totes dues direccions. Finalment, la claror d’unes espelmes, la música en directe i la veu d’una soprano van concloure una jornada de record i tendresa.

L’eDCA de la Residència Vila-seca participa en una jornada sobre transferències

eDCA Residència Vila-seca

Sota el títol ‘eDCA Tractament intensiu interdisciplinar després d’un DCA’, professionals de la Residència Vila-seca de Grup Mutuam van presentar un pòster en el marc de la jornada ‘La seguretat en les transferències i la continuïtat en una atenció centrada en la persona’. L’acte, organitzat pel Servei Català de la Salut, es va celebrar el passat 15 de febrer a l’Auditori del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.

La treballadora social Laura Félix, la neuropsicòloga Adela Mas, la fisioterapeuta Montserrat Orpinell i el terapeuta ocupacional Victor Vargas, que formen part de l’equip de Suport al Dany Cerebral Adquirit ubicat en la residència de Grup Mutuam al Tarragonès, van ser els responsables de presentar un pòster sobre aquest servei d’utilització pública que ofereix suport psicològic i rehabilitador a pacients donats d’alta d’un procés d’internament hospitalari o sociosanitari. La infermera de la residència Eneida Quinayas va formar part del comitè científic de la jornada i de les taules de presentació dels casos. L’acte va abordar la qüestió de les transferències dels pacients entre diferents nivells assistencials perquè representen un risc, sobretot quan es treballa amb persones molt envellides o amb multimorbiditat.