Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

Grup Mutuam estrena web

Nova web

Grup Mutuam acaba de llançar una nova web corporativa amb què, amb un disseny més modern i una millorada usabilitat, vol reflectir qui és i explicar la seva activitat al servei del malalt crònic i les persones amb dependència. Així, l’entitat fa un pas més en el compromís amb la transparència i la proximitat fent més accessible i entenedora la informació a tots els seus públics.

La web incorpora una descripció detallada dels serveis sanitaris, residencials i domiciliaris que ofereix el grup, així com de les seves assegurances i viatges i del Servei Gent Gran. A més a més, s’hi reflecteix l’aposta per la formació continuada i l’excel·lència professional i per la recerca en l’àmbit de la gerontologia i l’atenció a la dependència. La informació de caràcter més institucional hi té també una forta presència, amb un portal específic dedicat a la transparència i un altre a la Fundació Mutuam Conviure.

D’altra banda, la web esdevé més dinàmica gràcies a la integració del blog, que permet que les persones usuàries puguin consultar continguts d’actualitat i articles d’experts vinculats a moltes de les seccions. Tot plegat, és el resultat d’un esforç per millorar l’eficàcia comunicativa d’una de les principals portes d’entrada a Grup Mutuam.

Ja pots consultar la nova web de Grup Mutuam.

L’èxit d’assistència i la qualitat de les ponències consoliden la Jornada Residencial

2a Jornada Residencial

L’autonomia i la presa de decisions de les persones grans van centrar les ponències i debats que van integrar la 2a Jornada Residencial de la Fundació Mutuam Conviure, celebrada dimarts 23 d’octubre al Col·legi Major Sant Jordi de Barcelona. L’acte, que va durar tot el matí, va aplegar 192 professionals.

Les primeres intervencions, a càrrec del director general del Grup Mutuam, Francesc Brosa, i del president de la Fundació Mutuam Conviure, Miquel Vilardell, van servir per donar la benvinguda als assistents però també per assenyalar la idoneïtat d’abordar la temàtica escollida per a aquesta segona edició de la trobada, ja que, segons el propi Brossa, tant famílies com professionals es troben sovint amb dilemes ètics quan han d’afrontar situacions complexes relacionades amb la cronicitat i és necessari dotar-se d’eines per prendre millor les decisions. Així mateix, Vilardell va subratllar la importància de la formació dels professionals del món residencial posant de relleu la tasca que la Fundació fa en aquest sentit. Núria Terribas

La conferència principal de la jornada la va impartir la jurista experta en bioètica Núria Terribas, membre del Comitè d’Ètica de Grup Mutuam. Sota el títol ‘Autonomia i beneficència en les persones grans: un equilibri necessari, va reivindicar una abordatge complex de la cronicitat, que contempli la vessant sanitària però també la social. La ponent va recordar també que la incapacitació legal d’una persona no la invalida per decidir en tots els àmbits de la seva vida i que correspon als professionals identificar el seu grau de competència. En aquest sentit, va assenyalar que va contra la dignitat de les persones grans tractar-les com si fossin infants.

La taula de debat, amb la participació dels professionals de Grup Mutuam Enric Buxadera, Marisa Garcia, Alícia Nogué, Noemí Sech, Maria Ferre i la moderació de Pepa Romero, va escenificar una sessió d’un ERESS – els espais de reflexió ètica dels diversos centres de l’entitat. Es va presentar un cas simulat entre dos residents, amb demència lleu i moderada i diverses síndromes geriàtriques, que va permetre debatre sobre els principals dilemes ètics que es troben en l’entorn residencial, al voltant de la sexualitat, el rebuig de tractament, l’ingrés involuntari i les contencions farmacològiques. Les intervencions van reflectir la complexitat amb què es poden trobar els treballadors de les residències davant aquests dilemes.

Després del lliurament del Premi de Recerca d’Atenció a la dependència de la Fundació Mutuam Conviure al projecte “Sala de Vida. Un canvi en la visió i en la intervenció de la demència” del Centre Assistencial Mutuam La Creueta, que va recollir com a investigadora principal Rosa Torró, va arrencar la segona conferència de la jornada. L’advocat expert en assessorament d’entitats sanitàries i socials Josep Maria Bosch va exposar les diferents eines legals per acompanyar la gent gran en la presa de decisions, com la tutela, l’autotutela, la curatela, els poders o els documents de voluntats anticipades. L’assessor de La Unió Catalana d’Hospitals va voler destacar també una figura poc coneguda encara, com la del defensor judicial, i va subratllar que a tothom se li pressuposa capacitat d’obrar i que aquesta només pot ser modificada mitjançant un procés judicial.

El responsable de cloure l’acte va ser Anton Molas, director de l’Àrea Residencial de Grup Mutuam. A banda d’agrair la participació dels ponents i la bona acollida de l’acte per part dels professionals de l’entitat, Molas va advertir que, amb una població cada cop més envellida i dependent, els dilemes al voltant de l’autonomia centraran molts debats en un futur immediat.

Podeu disposar de les presentacions dels ponents en aquests enllaços:

 

Mutuam participa en la trobada organitzada per La Unió amb el secretari general d’Afers Socials i Família

Trobada de La Unió

El director general de l’entitat, Francesc Brosa, membre de la Junta Directiva de l’Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, va intervenir-hi com a president de la sectorial sociosanitària.

Els consells d’atenció a la dependència, d’atenció sociosanitària i d’atenció a la salut mental de La Unió, l’Associació d’Entitats Sanitàries i Socials de què forma part Grup Mutuam, van celebrar el passat 13 de setembre una sessió conjunta amb Francesc Iglesies, actual secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat. L’objectiu de la jornada era presentar, entre d’altres, les prioritats d’acció i el debat que segons la Unió cal aplicar en els diferents àmbits assistencials, mitjançant la transversalitat i la implicació de polítiques públiques, així com posar de manifest les propostes per repensar el model d’atenció a les persones amb dependència (marc jurídic, contractació de serveis, planificació i ordenació dels recursos, etc.).

Des de la patronal, es va exposar la necessitat de dignificació i de reconeixement dels professionals, posant en valor el sector d’atenció social, la millora de les condicions laborals i l’adequació del finançament a les necessitats reals, atès que no hi ha hagut una evolució de les tarifes socials en positiu. Francesc Brosa, el director general del Grup Mutuam, va intervenir en aquest punt mostrant perquè el sector es troba en un risc de deteriorament dels estàndards de qualitat i expressant la dificultat per mantenir-hi els professionals així com l’impacte progressiu en l’opinió pública, en què s’està creant una percepció d’abandonament.

Fundació Pasqual Maragall i Grup Mutuam signen un conveni en benefici de les persones amb Alzheimer i les seves famílies

logo fundació Pasqual Maragall

Un dels objectius de la Fundació Pasqual Maragall és la intervenció social en l’àmbit de l’Alzheimer. Per això ha signat un conveni amb el Grup Mutuam mitjançant el qual les dues entitats sense ànim de lucre intercanvien serveis en benefici de les persones que pateixen aquesta malaltia i de les seves famílies.

La Fundació ofereix formació als professionals del Grup Mutuam per tal que millorin el coneixement de la malaltia i la comprensió i  gestió de les necessitats dels cuidadors.

Grup Mutuam, per la seva banda, ajuda els cuidadors de persones amb Alzheimer que tenen algun vincle amb la Fundació oferint-los un Servei d’Orientació Social  format per professionals experts en gent gran i/o dependent que escolten, diagnostiquen, orienten i recomanen recursos sociosanitaris i socials amb la garantia  que han estat prèviament supervisats:  serveis d’ajuda en el domicili, apartaments amb serveis, residències, centres de dia, hospitals sociosanitaris, etc., així com informació de com tramitar els ajuts públics (llei de dependència i altres).

A més, per tal d’evitar la sobrecàrrega dels cuidadors de persones amb Alzheimer, la Fundació els ofereix sortides culturals organitzades per Mutuam Activa, departament d’oci cultural per a gent gran del Grup Mutuam.

L’alpinista Ferran Latorre inaugura un projecte de Grup Mutuam per enfortir la política de Qualitat

Latorre projecte Qualitat

L’alpinista Ferran Latorre, el primer català en aconseguir 14 cims de més de vuit mil metres, va impartir, el passat 27 de setembre, una xerrada dirigida a tots els directors de centres i caps de serveis de Grup Mutuam al Centre Residencial Mutuam Collserola. Sota el títol “La conquesta dels catorze Vuit mil”, Latorre va explicar la seva experiència i, fent un paral·lelisme amb el món empresarial, els valors que l’havien guiat durant tot el projecte: esforç, perseverança, afrontació del fracàs, treball en equip, motivació, superació i companyia. L’acte va servir com a tret de sortida d’un projecte de Grup Mutuam encaminat a l’enfortiment de la política de Qualitat com un dels seus eixos estratègics.

Comitè d’infermeria: una aposta per la millora contínua de les cures

Comitè d'infermeria

El Comitè d’infermeria (CI) va ser el segon comitè que es va crear dels cinc de què s’ha dotat el Grup Mutuam amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat assistencial. Va posar-se en marxa el setembre del 2012 com un òrgan de participació i col·laboració  molt important dins de l’entitat. En l’actualitat, en un moment de ràpida evolució a tots nivells, en què la demanda i les necessitats del sistema sanitari i de les persones s’han incrementat, els professionals d’infermeria són molt conscients que el benestar de la persona és el seu objectiu principal.

El CI és un equip de treball permanent format per totes les infermeres coordinadores dels equips d’infermeria dels diferents centres i serveis del Grup i que depèn de la Direcció Tècnica d’Infermeria. Totes les professionals són expertes en les diferents àrees que en formen part i s’hi treballa i es tracten tots els temes relacionats amb els processos de les cures, els quals conformen el rol autònom dels professionals d’infermeria.

Participació i comunicació assertiva

Durant el procés de treball del comitè, es potencia la participació, comunicació, col·laboració, consens i treball en equip entre els diferents professionals d’infermeria. L’objectiu, tenint en compte que aquesta àrea aporta molt, tant per a la gestió com per la millora contínua de l’assistència, és definir com cal actuar en situacions concretes i així  garantir la continuïtat de les cures de les persones que s’atenen, i fer-ho intercanviant i compartint coneixement i utilitzant una comunicació formal, estructurada i assertiva per a la millora de la pràctica infermera.

El CI vetlla pel respecte a la Missió, Visió i Valors del Grup Mutuam, tot i que, a nivell més funcional – operatiu,  la seva missió és la de cuidar i vetllar per la seguretat i la qualitat de l’assistència amb una millora continua dels processos centrats en la persona. Des de la vessant assistencial, cal garantir unes cures òptimes amb competència professional i humana, que donin resposta a les necessitats de les persones, de les seves famílies i de la comunitat. Per això, aquest comitè participa de forma activa en els diferents processos pels quals passa la persona, independentment del recurs en què estigui ubicada (hospitals d’atenció intermèdia, centres residencials, centres de dia, atenció domiciliària o Unitat de Valoració geriàtrica), i pel contínuum salut –  malaltia, que inclou: promoció de la salut, prevenció de la malaltia, atenció durant la malaltia, recuperació de l’autonomia de la persona i acompanyament en el procés d’una malaltia terminal i procés de final de vida. Paral·lelament, el CI promou el desenvolupament de la vessant docent, investigadora  i gestora de les infermeres del grup.

Protocols i estudis cap a l’excel·lència

Durant els anys de trajectòria del Comitè, s’hi han treballat diferents aspectes per tal de detectar necessitats a curt i mig termini, s’hi han planificat activitats de formació  i recerca i s’han difós acords a la resta de professionals i a les direccions. A més a més, el CI ha impulsat l’elaboració de protocols, circuits i sistemes de funcionament en relació a diferents temes per tal de millorar l’assistència i la seguretat de les persones ateses en els diferents centres i/o serveis, com: Protocol de Nafres per pressió, implantació i seguiment del programa d’Higiene de mans de tot el Grup, Anàlisi i recomanacions en l’administració de fàrmacs, Lideratge infermer, Constituir la qualitat com instrument per millorar,  Estudi-anàlisi i continuïtat de les contencions farmacològiques. També porta a terme altres accions com la participació anual en les Sessions Clíniques del Grup i en presentacions a Jornades i Congressos relacionats amb la seva activitat.

El Comitè es reuneix un cop al mes, amb un convocatòria formal i ordre del dia en què s’inclouen temes pendents/ incidències o temes d’interès actuals i formació. Actualment, l’equip del CI està format per 20 professionals: 18 infermeres coordinadores de diferents recursos (Ester López, Mara Subirats, Alícia Nogué, Cristina Garcia, Emma Costas, Susana Cañete, Milagros Sánchez, Judith Bardeli, Elisabeth Pérez, Helayne Hernández, Mònica Robles, Ferran Altadill, Veronika Al Sarrag, Ivana Expósito, Noemí Sech, Maria Mengual, Elisabeth Ruiz, Núria Torres, Marta Sapena), la Directora Tècnica de Qualitat, Ainhoa Torner, i la Directora Tècnica d’Infermeria, Pepa Romero.

Comitè de Recerca: el compromís amb la millora del coneixement i la pràctica clínica del Grup Mutuam

Comitè de Recerca

El Comitè de Recerca (a partir d’ara, CdR), constituït l’any 2017 a proposta de la Comissió Tècnica Assessora (CTA) de la Fundació Mutuam Conviure, té com a finalitat principal estimular el disseny, preparació i elaboració de projectes i treballs de recerca clínica aplicada, que tinguin interès per als professionals, orientats a la millora del coneixement i la pràctica clínica i que, alhora, estiguin alineats amb els eixos estratègics del Grup Mutuam com a institució. Des de la convicció que la recerca és fonamental en la pràctica clínica del sector sanitari i del social i és un instrument d’actualització dels coneixements dels professionals i de millora de la pràctica assistencial, el Comitè de Recerca ofereix suport metodològic, assessorament i formació als investigadors.

Entre els objectius d’aquest òrgan hi ha el de promoure i estimular tant la recerca clínica com la recerca en gestió i social, així com el d’establir una dinàmica normalitzada en la gestió de treballs d’investigació. Així mateix, treballa per facilitar informació actualitzada sobre beques, premis i ajuts relacionats amb la recerca i promoure-hi l’accés i per incentivar la presentació de projectes interns a les convocatòries anuals de Premis de Recerca de la Fundació Mutuam Conviure. Per últim, el Comitè té el repte de refermar i difondre la imatge de Grup Mutuam com a institució científica, acadèmica i professional.

La visió global del Comitè queda garantida gràcies a la seva composició, ja que en formen part catorze professionals, representants dels diferents serveis del Grup Mutuam i assessors experts col·laboradors de l’entitat. El coordinador del CdR és el doctor Antoni Salvà, director de la Fundació Salut i Envelliment/UAB i membre de la Comissió Técnica Assessora de la Fundació Mutuam Conviure; el vocal patró de la Fundació Mutuam Conviure, és el doctor Josep Ballester, director de l’Àrea Sanitària de Grup Mutuam; i la Secretària Tècnica, Isabel Carnicer, cap de Servei d’Administració Sanitària i coordinadora del Consultori Central.

Els àmbits de treball en què actua són l’Atenció Farmacèutica, les Cures Pal·liatives, la Geriatria i les malalties cròniques, així com l’àmbit d’atenció psicosocial i el de qualitat i la gestió. Inicialment el CdR ha definit unes línies d’investigació principals: farmàcia -ús racional, errors de medicació, polimedicació, atenció farmacèutica i intervencions farmacèutiques-, tractament del dolor, abordatge del pacient pal·liatiu no oncològic, final de vida, símptomes freqüents en el pacient geriàtric, aspectes psicosocials en l’àmbit sociosanitari i organització, continuïtat assistencial i model d’atenció.

El Comitè es reuneix cada dos mesos. El seu funcionament es regula a partir de tres elements bàsics. El primer, la revisió sistemàtica i l’avaluació metodològica de tots els projectes de recerca proposats dins del marc del Grup Mutuam, amb l’emissió d’un informe a l’investigador principal. El segon, proposar millores, si s’escau, per tal que es puguin dur a terme aquests projectes en les millors condicions metodològiques i bioètiques possibles. El tercer i últim, que el Comitè elabora i disposa d’un registre actualitzat de tota l’activitat i producció científica proposada i/o realitzada i comunicada del Grup Mutuam des de 2017 (posada en marxa del CdR) i en fa el seguiment, tant si són les propostes i projectes avaluats per ell mateix com si són pòsters, comunicacions orals o escrites o ponències presentats en congressos nacionals o internacionals, o bé articles publicats en revistes científiques biomèdiques i/o socials.

El director general de Grup Mutuam intervé en la III Jornada Sociosanitària de La Unió

Brosa a Jornada UCH

El director general del Grup Mutuam, Francesc Brosa, va participar en la inauguració i la cloenda de la III Jornada Sociosanitària de La Unió, celebrada el 18 d’abril, a l’auditori del Col·legi Major Sant Jordi de Barcelona. Sota el títol ‘Propostes disruptives per a l’evolució del model d’atenció sociosanitària’ la jornada va comptar amb la participació del director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, Sebastià Santaeugenia, com a conferenciant, per tal de posar de relleu els aspectes més destacats de la revisió del model actual (veure presentació).

A continuació, amb la participació d’experts de tots els àmbits, es van organitzar dues taules amb l’objectiu de debatre i  posar de manifest les principals actuacions que han de permetre l’elaboració d’un nou model d’atenció sociosanitària. En la primera taula, es va abordar la temàtica Els reptes de funcionament de la xarxa assistencial: atenció primària, hospitals i sociosanitari. Hi van intervenir el doctor Lluís Gràcia director d’Atenció Primària de Vallcarca – Sant Gervasi, amb la ponència ‘L’acció des de l’atenció Primària’, la doctora Rosa Morral, directora assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat de l’Institut Català de la Salut, amb ‘Què necessita l’atenció primària del sector sociosanitari?’, Assumpta Ricart, cap d’Urgències de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (veure presentació), i Mireia Puig, directora del Servei d’Urgències de l’Hospital de la Santa Creu i sant Pau, ‘Reptes de funcionament de la xarxa assistencial: atenció primària, hospitals i sociosanitari.

La segona taula de debat va tractar sobre El treball en xarxa: una utopia?. Hi van participar Josep Ganduxé, director general de Centres Blauclínc (veure presentació), Lydia Padró, cap de Divisió d’Innovació i Cartera de Serveis sanitaris de l’Àrea d’Atenció Sanitària de CatSalut (veure presentació), Mónica Ribas, subdirectora general d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal, de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i Ricard Fernández, gerent de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta jornada està impulsada pel Consell de Sector d’Atenció Sociosanitària del qual el doctor Brosa és el vocal-president. Aquest òrgan de coordinació de la patronal catalana treballa per posar en relleu la necessitat de redissenyar el model d’atenció sociosanitària per donar resposta a les exigències assistencials reals, presents i futures.

Comitè de Farmàcia de Grup Mutuam: qualitat i racionalitat en l’ús dels medicaments

Comitè de Farmàcia del Grup Mutuam

El Comitè de Farmàcia i Producte Sanitari és un dels cinc comitès de què s’ha dotat el Grup Mutuam per fer efectiu el seu compromís amb la qualitat professional. Creat l’abril del 2009, es tracta d’un òrgan de caràcter multidisciplinari que depèn de la Direcció de l’Àrea Sanitària i que té com a missió promoure l’ús racional dels medicaments i dels productes sanitaris mitjançant l’assessorament, consulta, coordinació i informació a totes les àrees assistencials de l’entitat. L’increment de la complexitat de l’atenció i l’envelliment de la població comporten un repte en la selecció i l’ús de medicaments per les diferents possibilitats i nous tractaments que es generen.

D’acord amb l’OMS, la selecció de medicaments és un “procés continu, multidisciplinari i participatiu basat en l’eficàcia, seguretat, qualitat i cost dels medicaments a fi d’assegurar l’ús racional dels mateixos”. L’ús racional de medicaments comporta una millora en la gestió de recursos i en la qualitat de l’assistència sanitària al pacient. L’optimització de la teràpia farmacològica es pot aconseguir seguint tot un seguit de principis i pràctiques, que impliquen a diversos estaments professionals.

El Comitè de Farmàcia i Producte Sanitari assessora la Direcció i els professionals de Grup Mutuam sobre tot allò referent a la política i guies de selecció i a l’administració i utilització de medicaments i avalua els medicaments que s’inclouen en la Guia Farmacoterapèutica (GFT), així com el material sanitari per utilitzar als centres. A més, és l’òrgan encarregat de desenvolupar  la Guia d’Equivalents Terapèutics i altres guies, protocols i procediments referents a la teràpia farmacològica i al material sanitari.

El Comitè es reuneix trimestralment i s’hi analitza la documentació per a la inclusió o exclusió de productes en la GFT o en el catàleg de producte sanitari, per a les revisions de la GFT i el catàleg anual i per a la valoració de temes de seguretat relacionats. En formen part representants tant de les diferents disciplines com dels diferents centres del Grup Mutuam. La meitat dels seus membres es renoven cada quatre anys, excepte la Cap del servei de farmàcia, la direcció de l’Àrea Sanitaria i la Direcció d’infermeria, que són membres permanents. Actualment, integren el Comitè: Marta Hernández, cap de Servei de Farmàcia, com a presidenta; Anna Agustí, farmacèutica de l’Hospital Sociosanitari de Girona, com a secretària; i el doctor Josep Ballester, director de l’Àrea Sanitària, Pepa Romero, directora d’Infermeria, la doctora Assumpta Lladó, metgessa del Centre Residencial Fontflorida, Ester López, coordinadora d’Infermeria de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, Blanca Llagostera, farmacèutica dels EAR, i la doctora Dolors Quera, coordinadora mèdica de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, com a vocals.

La Fundació Mutuam Conviure convoca la 18a edició dels Premis de Recerca d’Atenció Sociosanitària

La Fundació Mutuam Conviure, fidel al seu compromís amb la promoció i millora de la pràctica clínica en la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària, convoca, un any més, els Premis de Recerca d’Atenció Sociosanitària, que arriben així a la 18a edició. Hi poden participar tots els professionals, de forma individual o col·lectiva, que desenvolupin la seva activitat en qualsevol centre o servei en l’àmbit de la geriatria clínica l’atenció sociosanitària a Catalunya.
Repartits en dues categories, el premi de cadascuna està dotat amb 6.000€: un per a projectes que porten a terme entitats d’aquests àmbits a Catalunya i l’altre, per a projectes que es porten a terme en els centres i serveis de Grup Mutuam.

La data límit de presentació dels projectes és el dilluns 22 d’octubre de 2018. El jurat estarà format per cinc persones proposades per la Fundació Mutuam Conviure i el veredicte es donarà a conèixer en el marc de XIII Jornada Sociosanitària que organitza l’entitat i que se celebrarà el 14 de novembre a l’auditori del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Descarregueu-vos les bases aquí.

Premis de REcerca d'Atencio Sociosanitària