Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

El blog del grup mutuam

Compartim coneixements sobre la gent gran i el malalt crònic

Quant hem d’esperar per ingressar un familiar en una residència geriàtrica?

La pregunta més habitual que fan les famílies quan demanen informació a una residència geriàtrica és la de: “…quant temps trigarà a poder ingressar el meu pare, mare, sogre?…” Això és així per dos motius: un, perquè hi ha la necessitat i es desitja que la llista d’espera sigui el més curta possible, i l’altre, perquè és una decisió de la qual mai s’està prou convençut i la reserva es fa més per consell o suggeriment que per convicció pròpia. Per tant estar en llista d’espera ens dóna certa tranquil·litat, perquè es pot allargar en el temps, amb el que tots ens podem acabar de fer a l’idea.

Però realment… quan hem d’esperar?

Contestar a aquesta pregunta sempre és difícil i donar una data és aventurar-se molt. Existeixen diversos factors que influeixen en els canvis i moviments de la llista d’espera, però tots són igual d’importants. Un d’ells és el nombre de places de la residència, ja que quantes més places públiques tingui, en principi, major serà la rotació. Un altre factor és el nombre de persones que hi ha a la llista d’espera i el nombre de persones que es donen de baixa, sense haver ingressat. Cal tenir en compte que sempre hi ha persones que renuncien a la plaça per diversos motius: perquè ja estan en una altra residència i volen evitar el trasllat, perquè prefereixen estalviar-se l’espera ingressant en una altra residència de la seva preferència, perquè han decidit finalment quedar-se a casa o perquè han mort.

Un altre factor important és la ubicació del centre, ja que els més sol·licitats són els que estan millor situats i comunicats en transport públic. Una residència a la qual solament s’hi pot accedir amb cotxe o que està molt lluny del nucli urbà, sol tenir menys persones en llista d’espera, ja que no tothom disposa de vehicle propi o pot fer trajectes llargs. És recomanable tenir aquest factor molt present quan la situació a casa és insostenible i ja no ens podem esperar més.

Per tant, quan des d’una residència geriàtrica s’aventuren a donar-nos un temps aproximat d’espera, sempre ho fan sobre la base del que ha trigat l’últim ingrés, però que en funció de les variables esmentades, pot canviar una mica. Prendre la decisió d’ingressar un familiar a una residència geriàtrica mai és fàcil i per aquest motiu, el temps que trigui a arribar la trucada conforme hi ha plaça disponible, és un temps molt valuós per acabar de decidir-nos, tractant aquesta qüestió obertament amb la família, convencent-nos de que és la millor decisió, i (si es pot) parlant amb la persona que ha d’ingressar.

Amb la col·laboració de Cristina Vozmediano, treballadora social de la Residència Rubí.

 

1 comentari a “Quant hem d’esperar per ingressar un familiar en una residència geriàtrica?

Deixa un comentari