Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

El blog del grup mutuam

Compartim coneixements sobre la gent gran i el malalt crònic

Grup Mutuam intervé en la IV Jornada de Treball Social i Sanitari de la Unió Catalana d’Hospitals

El 7 d’abril, en el transcurs de la IV Jornada de Treball Social i Sanitari que va organitzar la Unió Catalana d’Hospitals: “Reflexions ètiques del procés vital: des de l’inic fins al final de la vida” , a la sala d’Actes de l’Hospital de Sant Rafael, Barcelona, Marisa Garcia, treballadora social i directora de la Residència assistida Rubí, també centre de dia i casal de gent gran del Grup Mutuam, va intervenir a la 2a Taula que parlava de l’adult i gent gran i en concret la seva aportació tractava sobre els ingressos involuntaris en residències geriàtriques. El Consell Tècnic Assessor de Treball Social de la Unió, va organitzar aquesta sessió on va voler posar al damunt de la taula els nous desequilibris i noves formes de desigualtats i necessitats socials, pròpies del segle XXI, així com també el seu impacte (pràctic i ètic) en la necessitat d’adaptació de la forma de donar-hi resposta. La direcció i la velocitat a la que canvia l’entorn i les desigualtats, ens obliguen a ser àgils per crear nous estils i nous sistemes de treball, aprofitant el coneixement.

Deixa un comentari