Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

La llar on companyia, serveis i intimitat conviuen