902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Principis

El Grup Mutuam bàsicament està format per un equip ampli, qualificat i amb experiència de professionals del món sociosanitari. Està conformat per metges, infermeres, treballadors socials, psicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i auxiliars de geriatria, entre d’altres. Perfils que permeten abordar amb garantia de qualiltat les diferents necessitats sanitàries i socials dels nostres usuaris.

El Grup Mutuam funciona sota uns principis bàsics, que són:

 • Voluntat de Servei
  L’usuari és centre i objecte de totes les activitats que duem a terme.
 • Recerca de la Qualitat
  Fer la feina ben feta i amb desig de millora contínua.
 • Professionalitat
  Disposar d’un bon equip humà, que vetlla perquè assoleixin un desenvolupament professional òptim.
 • Esperit mutualista
  Comptar amb la cooperació i participació de tots els que conformen la mutualitat que som.
 • Responsabilitat social
  Fer prevaldre mesures per conciliar la vida familiar i la laboral, apostar pel medi ambient i col·laborar constantment amb entitats culturals i socials.