902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Mutuam col·labora amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través de la Direcció General de Protecció Social (DGPS).
Mutuam amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies

La Direcció General de Protecció Social té, entre d’altres funcions, la de gestionar els programes subvencionables d’atenció a la vellesa i a les persones dependents, així com la de facilitar les prestacions econòmiques periòdiques previstes per a aquests col·lectius.

Com a entitat col·laboradora de la Direcció General de Protecció Social (DG)de la Generalitat de Catalunya, Mutuam gestiona equipaments residencials d’estada continuada i diürna d’aquesta entitat, adreçades a gent gran i malalts mentals. A banda,  té contractat un percentatge important del total de places que disposa, en les residències assistides i centres de dia propietat del Grup Mutuam.

En l’actualitat, aquesta relació es concreta en:

  • Gestió d’habitatges tutelats: Apartaments Mion, (Manresa) i Habitatges Tutelats de l'Espanya Industrial (Barcleona ciutat),  adreçats especialment a gent gran en risc d’exclusió social. L’accés a aquest recurs es fa a través dels serveis socials d’atenció primària.
  • Gestió de 6 residències geriàtriques, a Barcelona, Sant Cugat, Rubí i Cornellà. Per accedir a una plaça residencial, cal adreçar-se als serveis socials d’atenció primària.
  • Gestió d’18 centres de dia per a gent gran a Barcelona, Badalona, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Cornellà i Girona. Per accedir  auna plaça de centre de dia, cal adreçar-se als serveis socials d'atenció primària.
  • Concert de places de llar-residència a persones amb malaltia mental, a Manresa.
  • Concert de places de residència assistida i de centre de dia, en els equipaments que el Grup Mutuam té a Barcelona, Sabadell, Manresa, Les Franqueses de Vallès i Vila-seca.

Pujar