902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

El Catsalut, entitat que s’encarrega de garantir l’assistència sanitària integral de tots els ciutadans catalans, confia en la nostra professionalitat i compta amb nosaltres com a entitat proveïdora per prestar alguns dels serveis que ofereix.

Serveis que presta Mutuam com entitat proveïdora del Catsalut:

  • Atenció sociosanitària en hospitals sociosanitaris i residències assistides, equips de suport a las residències (EAR) i equips de suport en els domicilis dels pacients dels PADES. Actua en les regions sanitàries per a les que ha estat contractada, com a entitat concertada o com a gestora i prestadora del serveis.

Atenció sociosanitària


UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral